TEKSTOVI

KOMISIJA RIJASETA DOKUMENTOVANO POTVRDILA GREŠKE TAKVIMA IZ-a (u sabah i jaciji namazu)

Komisija Rijaseta za pripremu Takvima za 2017.god., je jučer (7. septembra 2016.) potvrdila i dokumentovala da je Vaktija IZ-a u sabahskom i jacijskom vremenu pogrešna. Iako se u naslovu objavljenog tvrdi suprotno, tj. da je „jacijsko i sehursko vrijeme po Takvimu IZ-a“ ispravno, dokumentovano su posvjedočili sami protiv sebe ili kao što kaže Uzvišeni: „Posvjedoči svjedok iz njene porodice“ (Jusuf, 26).

Link objavljenog teksta: JACIJSKO I SEHURSKO VRIJEME PO TAKVIMU IZ.

(http://www.islamskazajednica.ba/vijesti/aktuelno/24312-jacijsko-i-sehursko-vrijeme-po-takvimu-iz)

Sabah namaz nastupa kada se pojavi prava zora, tj. kada se iz pravca istoka na horizontu brda lijevo i desno pojavi crvenilo ili svjetlost koja osvjetljava horizont brda. Sabah namaz ne nastupa pri pojavi lažne zore, tj. kada se pojavi crvenilo ili svjetlost vertikalno usmjerena prema sredini neba. Oko ovoga nema razilaženja među učenjacima.

U hadisu mutefekun alejhi (Buharija i Muslim) od Ibn Mes’uda, radijallahu anhu, se prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Neka nikoga od vas ne spriječava ezan Bilala od sehura, jer on uči ezan noću da se vrati klanjač (noćnog namaza) i probudi spavač. Zora (tj. svjetlost) se ne pojavljuje ovako“, pa je pokazao prstima podigavši ih uvis i spustivši ih naniže, „Sve dok ne bude ovako“, pa je stavio kažiprste ruku jedan preko drugog, a zatim sa njima išaretio desno i lijevo.

U rivajetu kod Muslima je došlo: „Zora se ne pojavljuje ovako nego ovako“, (kaže Ibn Mes’ud, radijallahu anhu), (prava zora je) horizontalna (svjetlost), a ne vertikalna.

Bilježi Muslim od Semurete ibn Džunduba, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Neka vas ne obmane u sehuru ezan Bilala, niti ova vertikalna bjelina horizonta, (zora ne nastaje) sve dok se svjetlost ne raširi horizontalno“.

Prenosi se od Ibn Abbasa, radijallahu anhuma, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Postoje dvije zore: zora u kojoj je zabranjeno jesti, a dozvoljeno klanjati (tj. prava zora). I zora u kojoj je zabranjeno klanjati, a dozvoljeno je jesti (tj. lažna zora).“ Prenose ga Ibn Huzejme i Hakim, i ocijenili su ga sahihom. Sličan hadis bilježi Hakim od Džabira, radijallahu anhu, i dodaje za pravu zoru (u kojoj je zabranjeno jelo): „Ona se proteže horizontom“, a za lažnu: „Ona je kao vučiji rep (tj. diže se vertikalno).“

Po većini učenjaka jacija namaz nastupa kada nestane šefeka (crvenila) na zapadnom horizontu neba nakon zalaska Sunca. U hadisu od Ibn Omera, radijallahu anhuma, Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, je pojasnio šta je šefek rekavši: „Šefek je crvenilo.“ Bilježe ga Darekutni, Ibn Huzejme i drugi kao hadis mevkuf.

ANALIZA OBJAVLJENIH SLIKA I POSMATRANJA

(Datum: 05. septembar 2016. godine, Pešter, Duga Poljana- Čukara)

Naime, 05. septembar 2016. godine po vaktiji IZ-a zora nastupa u 04:26 (u Sarajevu), a na dokumentovanoj slici 4 i 5 se jasno vidi da se prava zora (osvijetljenost horizonta) nije pojavila na horizontu (tačnije: na slici je mrkla noć iznad horizonta), tj. ovo nije vrijeme ni lažne zore, kada se svjetlina podigne vertikalno.

Po vaktiji Sjeverne Amerike (ISNA), koja je najbliža ispravnoj vaktiji, 05. septembar 2016. godine zora nastupa u 04:53, a na dokumentovanoj slici 2 (uslikanoj u 04:50) se vidi pojava i nastupanje prave zore, dok se na slici 1 (uslikanoj u 05:00) jasno vidi da se prava zora (svijetli horizont) pojavila (nakon što je prošlo 7 minuta od pojave zore).

PRIMJEDBA: IZ IZLOŽENOG SE VIDI DA KOMISIJA NE PRAVI RAZLIKU IZMEĐU LAŽNE I PRAVE ZORE KOJE SU POJAŠNJENE U VJERODOSTOJNIM HADISIMA.

(Datum: 03. august 2016. godine, Bjelašnica)

Također, 03. avgusta 2016. godine po vaktiji IZ-a vrijeme nastupanja jacije namaza je u 22:00 (u Sarajevu), a na dokumentovanoj slici 5 (uslikanoj u 22:00) se jasno vidi da je crvenilo na zapadnom horizontu potpuno nestalo.

Dok po vaktiji Sjeverne Amerike (ISNA), 03. avgusta 2016. godine vrijeme nastupanja jacije namaza je u 21:42. Na dokumentovanoj slici 4 (uslikanoj u 21:44) se vidi da je crvenilo ostalo samo linijom iznad horizonta, a da je iznad te linije nestalo svjetlosti i crvenila. Ovo posmatranje vršilo se sa Bjelašnice (2067 m.n.v.) u pravcu zapadnog horizonta koji je udaljen oko 100 km. Sa ovog planinskog vrha se vidi većina planina u BiH i Crnoj Gori, poput Prenja, Veleža, Visočice, Vlašića, Vranice, Maglića (najvišeg vrha u BiH 2.386 m.n.v.) i Durmitora (2.523 m.n.v.) u Crnoj Gori, koje su udaljene oko 100 km i više. To znači, da nema sumnje da je u Sarajevu i gradovima oko njega već nestalo crvenila na zapadnom horizontu jer slika 4 je stanje horizonta 100-ak km zapadno od Sarajeva.

PRIMJEDBA: ZA ODREĐIVANJE VREMENA NASTUPANJA JACIJE NAMAZA NIJE MJERODAVNO POSMATRANJE NESTANKA CRVENILA NA ZAPADNOM HORIZONTU NA UDALJENOSTI 100 KM OD MJESTA ŽIVLJENJA, NEGO U POSMATRANJU NAJBLIŽEG HORIZONTA OD MJESTA ŽIVLJENJA.

(Datum: 04. septembar 2016. godine, Pešter – fotografije mlađaka su nastale između 19:20 i 20:30 h)

Kažu: „Fotografije mlađaka su nastale u akšamsko vrijeme kada je započeo treći dan mjeseca zu-l-hidždže 1437. godine po Hidžri. Slike pokazuju debljinu mlađaka i potvrđuju da je takvimski proračun početka hidžretskog mjeseca tačan“.

PRIMJEDBA: NEMA NIJEDNOG ŠERIJATSKOG ARGUMENTA KOJI UKAZUJE DA SE NA OSNOVU DEBLJINE MLAĐAKA ODREĐUJE POČETAK HIDŽRETSKOG MJESECA, POGOTOVO KADA SE ODREDI PRORAČUNIMA KOJI SU PO SVEČETIRI MEZHEBA NEVALIDNI.

UMJESTO ZAKLJUČKA: Zahvaljujemo Komisiji na dokumentovanoj potvrdi greške Vaktije IZ-a u sabah i jaciji namazu, uz spomenute primjedbe na posmatranje i tumačenje.

Ve billahi tevfik.

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta