TEKSTOVI

KVALITET A NE BROJNOST

(prepoznatljivo obilježje islama)

U desetak najpoznatijih bitaka u historiji islama u kojima su muslimani pobjedili, bili su brojčano mnogo manji.
-Bitka na Bedru (314 muslimana- hiljadu mušrika)
-Bitka na Mu’ti (3000 muslimana- 200000 Bizantijaca i kršćana Arapa)
– Bitka na Jermuku (40000 muslimana- 240000 Bizantijaca)
– Bitka na Nehavendu (30000 muslimana- 150000 Perzijanaca)
– Bitka na Kadisiji (32000 muslimana- 200000 Perzijanaca)
– Bitka na Tusteru (30000 muslimana- 150000 Perzijanaca)
– Bitka Vadi Birbat (12000 muslimana pješadije- 100000 gota konjanika)
– Bitka na Melazukerd (40000 seldžuka- 200000 Bizantijaca)
– Bitka na Hittinu ( 25000 muslimana- 63000 krstaša)

– Bitka Dununije (10000 muslimana- 90000 kršćana)

Nasuprot tome, u mnogim bitkama u kojima su bili brojčano veći, zadivljeni svojom brojnošću, muslimani bi doživjeli poraz. Najpoznatiji primjer koji je postao uzor je bio bitka na Hunejnu.
Kaže Uzvišeni: “Allah vas je na mnogim bojištima pomogao, i onog dana na Hunejnu, kad ste bili zadivljeni svojim mnoštvom, ali vam ono nije ni odkakve koristi bilo, nego vam je zemlja koliko god je bila prostrana, tijesna postala, pa ste se u bijeg dali.” (Et-Tevba, 25)
Da brojnost ne pomaže muslimanima, dokaz je to što danas ima 1,6 milijardi muslimana, ima oko 60 nezavisnih muslimanskih država na tri kontinenta sa strateškim položajem. U njihovim rukama su sirovine moći i bogatstva: nafta, gas, metali, šume i voda. Ali su oni poput morske pjene koju nosi voda kuda ona hoće, slabo ih ko šta pita i nisu nikakav faktor na globalnom nivou.
Ovo stanje je opisano u hadisu Sevbana, radijallahu anhu, u kojem Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže:
” ‘Uskoro će se narodi pozivati protiv vas, kao što se gladni okupljaju oko posude sa hranom.’ Pa je neko upitao: ‘Je li zbog toga što ćemo tada biti u malom broju?’ Odgovorio je: ‘Ne nego će vi tada biti u velikom broju, međutim, bit ćete pjena, poput pjene bujice, Allah će isčupati iz prsa vaših neprijatelja strahopoštovanje prema vama, a u vaša srca će ubaciti vehn.’ Upitaše: ‘Šta je to vehn, o Allahov poslaniče?’ On odgovori: ‘Ljubav prema dunjaluku (na uštrb vjere) i preziranje smrti (nežrtvovanje za vjeru).’ “
(Hadis bilježe Ebu Davud i Ahmed, hadis je dobar ili vjerodostojan na osnovu više rivajeta.)
Također, Uzvišeni Allah u Kur’anu većinu (brojnost) spominje u pokuđenom kontekstu.
“Većina njih ne vjeruje u Allaha.” (Jusuf, 106)
“Ali većina ljudi ne vjeruje.” (Hud, 117)
“Ali većina ljudi ne zna.” (Rum, 6)
“Ali većina ljudi nije zahvalna.” (El- Bekare, 243)
“Ali većina ljudi nikako neće da vjeruje.” (El-Isra, 89)
“Ali većina njih ne razumije.” (El-Ankebut, 63)
“Mi smo znali da se većina njih zavjeta neće držati, i znali smo da će većinom griješnici biti.” (El-E’araf, 102)
“Većina njih glavu okreće, neće ni da čuju.” (Fussilet, 4)
Prema tome, nije ibret u brojnosti i većini nego u kakvoći i kvalitetu i koliko je islama u čovjeku.
Ve billahi tevfik

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta