TEKSTOVI

TRAŽI SVOME BRATU 70 OPRAVDANJA

(za loše djelo koje je uradio)

Spomenuta izreka je veoma rasprostranjena među muslimanima i sa njom se želi reći da prije nego što ukoriš, reaguješ, sporiš se i kritikuješ sa nekim zbog lošeg djela koje je učinio, da mu nađes 70 opravdanja (to jest, maksimalno mnogo opravdanja). Postavlja se pitanje, na čemu je zasnovana ova tvrdnja, na ajetu ili hadisu, ili nekom drugom općeprihvaćenom šerijatskom principu.
Odgovor na ovo se sastoji u sljedećem:
Nema sumnje da ovo nije ajet, niti ima ajet u sličnom kontekstu i značenju. Također, ovo nije ni hadis, jer ne postoji hadis u zbirkama hadisa sa ovakvim i sličnim tekstom. Drugim riječima, ova tvrdnja nema osnova u šerijatskim tekstovima Kur’ana i vjerodostojnog suneta, niti je zasnovana na poznatim principima šerijata i islama.
Slične riječi je izgovorio tabin Džafer ibn Muhamed. Naime, bilježi Bejheki (sa lancem prenosilaca) u “Šu’abul-iman” da je tabi’in Džafer ibn Muhamed rekao: “Kada ti dođe nešto (loše) o tvome bratu što ti negiraš (jer je šerijatski neprihvatljivo), traži mu od jednog do sedamdeset opravdanja. Pa ako mu nađeš opravdanje, dobro i jest, u protivnom reci: “Možda on ima opravdanje za koje ja ne znam.”
Šejh Bin Baz, kada je upitan o vjerodostojnosti hadisa: “Traži svome bratu 70 opravdanja”, odgovorio je (Medžmu’u fetava Bin Baz, 26/365): “Ne znam da ima osnova (da je ovo hadis). Propisano je da mumin poštuje brata muslimana kada iskaže izvinjenje (za neko loše djelo) i da prihvati njegovo opravdanje ako je to moguće. Dobro je da ima lijepo mišljenje o njemu koliko god je to moguće vodeći računa o čistoći srca od mržnje, iz želje za jedinstvom i međusobnom potpomaganju.”
Prenosi se od Omera, radijallahu anhu, da je rekao: “Nemoj imati loše mišljenje o riječima koje izađu iz tvog brata a ti ih možeš na lijep način protumačiti.”
Također, bilježi Ibn Asakir (sa lancem prenosilaca) da je tabi’in Muhamed ibn Sirin rekao: “Kada ti dođe o tvome bratu nešto (što je šerijatski sporno), traži mu opravdanje, pa ako ga ne nađeš, reci: vjerovatno ima opravdanje.”
Prema tome, izjava: “Traži svome bratu 70 opravdanja” nema osnova u šerijatskim tekstovima i principima islama, a kamoli da se na ovo doda da se majci traži još veći broj opravdanja, čak ni u prenesenom značenju.
Od vjere ne treba praviti ono za što nemamo dokaz. Govor tabina Džafera ibn Muhameda nije dokaz u šerijatu, on sam za ono što kaže i pripiše vjeri mora imati šerijatski argument, a za spomenutu tvrdnju nema osnova.
Ve billahi tevfik

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta