TEKSTOVI

NOĆ VJEŠTICA U SAUDIJI

Na istoku stare priče, na zapadu ništa novo.
Noć vještica koja se zabavno obilježava već treću godinu u Saudijskoj Arabiji nije nešto posebno novo osim onima koji ne poznaju pozadinu događaja. Na Zapadu je Noć vještica sastavni dio njihove ‘kulture’, osim što su krajem srednjeg vijeka i početkom novog doba (doba prosvjetiteljstva), progonili i nemilosrdno spaljivali ‘vještice’ na lomačama (oko 60.000 žena) da bi u savremeno doba iste proglasili heroinama, podigli im spomenike i nazvali ulice njihovim imenima, nakon rehabilitacije, a vrhunac sunovrata te ‘kulture’ je Noć vještica.

Naravno, postavlja se pitanje odkud da se ovo dešava u ‘najkonzervativnijoj’ muslimanskoj državi, Saudijskoj Arabiji?
Odgovor na ovu zapitanost nije tako komplikovan i zamršen, sastoji se od dvije stvari:

Prva- nosioci vlasti, porodica Ali Saud (misli se na kraljeve, prestolonasljednike i prinčeve kojih ima mnogo) decenijama se unutar sebe podjelila u dva tabora. Prvi tabor koji zastupa i podržava šerijatsku liniju uređenja države, saradnju sa šejhovima i ulemom u većini segmenata. Predstavnici ovog tabora su od osnivača Saudijske države kralja Abdulaziza redom do kralja Selmana, to je razlog što se u društvu i institucijama i javnom životu nisu dozvoljavali šerijatski prekršaji, to jeste zabranjene stvari. Drugi tabor- liberalni pravac unutar vladarske porodice su oni koji žele da ‘oslobode’ društvo okova šerijata i ‘podignu’ šerijatske sprege ponašanja ljudi u javnom životu. Predstavnik ovog tabora je trenutni prijestolonasljednik, princ Muhammed ibn Selman (koji je u suštini stvarni vladar, umjesto svog oca, kralja Selmana). On je još 2017 godine izjavio: “Nećemo trošiti 30 godina boreći se s ekstremističkim idejama, uništit ćemo ih danas”, najavio je velike promjene u kraljevini i nagovjestio kako će je vratiti u prijašnje stanje, u zemlju ‘umjerenog’ islama koja je otvorena prema svim vjerama i cijelom svijetu, i to je ono što se dešava u zadnjih pet, šest godina, gdje su prije nezamislivi šerijatski munkeri sada postali javni i uobičajni.
Druga- Saudijski narod se decenijama pridržavao mnogih šerijatskih normi koje su uspostavljene u društvu zbog slijeđenja tradicije i jer ih je nametala država, a oni sami mnogih stvari se ne bi pridržavali da ih nisu ograničavali tradicija i državni zakoni.
Mnogi su željeli slobodnije i otvorenije društvo u činjenju harama, nezahvalno je procentualno odrediti koji postotak stanovništva je naginjao liberalnom društvu (30, 50 ili 70%). Najveći dokaz istinitosti spomenutog je ponašanje Saudijaca kada izađu van granica svoje države, svejedno bile to Zaljevske zemlje, Turska, Britanija, Francuska ili Bosna, pri čemu se ne drže osnovnih islamskih normi.

Prema tome, kada se spoje ove dvije stvari, da je na vlast došao liberalni predstavnik koji je ‘otvorio’ društvo mnogim šejtanlucima sa Zapada i da dobar dio naroda stremi i naginje tome, onda je sasvim razumljiva pojava obilježavanja Noći vještica i mnogih drugih munkera.

Lijepo je u sklopu ovog teksta skrenuti pažnju da je potpuno pogrešno i nesuvislo povlačiti paralelu između selefija- protagonista izvornog islama i ovoga što se dešava u Saudijskoj Arabiji, u smislu da Saudija zastupa selefijski islam a vidi šta radi, kao da je to sramota selefija koju trebaju kriti. Selefijska ulema, svejedno iz Saudije ili bilo koje druge države ne podržava šerijatske munkere ma gdje oni bili i ko ih radio, samo što javna reakcija za neke od njih znači zatvor, za druge zavrtanje ‘pipe’, dok treći mudro šute iz njima poznatog razloga. Suvišno je iznositi argumente i dokazivati stav islama o propisu obilježavanja Noći vještica jer je to i nemuslimanima u najmanju ruku budalaština.

Kaže Uzvišeni: “Mi smo vam Knjigu u kojoj je vaša slava i čast objavili, pa zašto se ne opametite?”

Poznata je izreka Omera, radijallahu anhu:
“Bili smo najmizerniji narod pa nas je Allah uzdigao i učinio ponosnima sa islamom. Zato kada god budemo tražili veličinu izvan islama Allah će nas poniziti.”

Ve billahi tevfik

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta