AKIDA

PROPIS IZGOVARANJA RIJEČI „ti Božije majke“, „Bog te rodio“ i slično

PITANJE: Selam alejkum šejh.
Dešava se slijedeće: moj otac klanja (nije redovno, npr klanja podne, akšam u jednom danu, u drugom jaciju, u trećem podne ikindiju, akšam, jaciju ), posti, kolje kurban, ne pije, ne puši, smatra sebe muslimanom. Međutim zna reći nekad euzubillah :“..ti Božije majke, Bog te rodio…”. Ja sam njemu objasnio da je to nevjerstvo, ali takođe mislim da on to ne govori iz ubjeđenja već iz navike, kakav je njegov status? Allah vas pozivio i nagradio!

ODGOVOR: Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Hvala Allahu i neka je salat i selam na posljednjeg vjerovjesnika, a zatim:

Izgovaranje spomenutih riječi može imati dva stanje i oblika:

Prvo – da izgovara te riječi sa uvjerenjem u njihovo značenje.

Ovo predstavlja otpadništvo iz vjere, jer se sa tim riječima kaže da Allah ima majku i da Allah rađa. A obe ove stvari oprečne osnovnim akidetskim principima islama i one su zanegirane kuran’skim ajetima.

Kaže Uzvišeni: „Reci: On je Allah – Jedan! Allah je Utočište svakom! Nije rodio i rođen nije“ (El-Ihlas, 1-3)

Drugo – da ih izgovara bez uvjerenja u njihovo značenje zbog loše i pogrešne navike kao uzrečice i poštapalice.

Propis izgovaranje ovih riječi u ovom slučaju je bez sumnje haram i veliki grijeh, jer predstavljaju kufr i širk. S tim da njihovo izgovaranje bez uvjerenja u njihovo značenje ne izvodi iz vjere onoga ko ih izgovara, jer značenje tih riječi ne prati uvjerenje onoga ko ih izgovara.

Kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu mutefekun alejhi od Omera, radijallahu anhu: „Zaista se djela čine sa namjerama, i zaista svakom čovjeku pripada ono što namjerava“.

Prema tome, haram je i veliki grijeh izgovarati ove riječi. A pošto ih tvoj otac ne izgovara sa uvjerenjem, njemu je obaveza (vadžib) da prekine sa izgovaranjem tih riječi i da izbaci iz prakse tu lošu i pogrešnu naviku. S tim da ga ove riječi ne izvode iz vjere.

Ve billahi tevfik.

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta