FIKHIbadetiPITANJA I ODGOVORITaharet

PROPIS OBAVLJANJA NUŽDE OKRETANJEM (prednjom ili zadnjom stranom) PREMA KIBLI

PITANJE: Esselamu alejkum brate Zijade.
Moram li rušiti i ponovo razvoditi instalaciju zato što je WC šolja, kada insan sjedne na nju da vrši nuždu, okrenut je prema Kibli? Nije postojala namjera nego je u pitanju previd prilikom renoviranja.
ODGOVOR: Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Oko okretanja prednjom ili zadnjom stranom tijela prema Kibli pri obavljanju nužde (fiziološke potrebe) učenjaci imaju podijeljeno mišljenje. Razlog razilaženja su dva kontradiktorna hadisa.
Prvi – od Ebu Ejjuba el-Ensarije, radijallahu anhu, se prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Kada odete obaviti nuždu, nemojte se okretati ni prednjom ni zadnjom stranom pri obavljanju velike niti male nužde, nego se okrenite istočno ili zapadno“. Kaže Ebu Ejjub, radijallahu anhu: „Otišli smo u Šam (Levant) i zatekli klozete da su okrenuti prema Kabi, pa bi se zakretali od nje (pravca Kabe) i činili bi istigfar Allahu“. Hadis je muttefekun alejhi.
Drugi – od Abdullah ibn Omera, radijallahu anhuma, da je rekao: „Jednog dana sam se popeo na Hafsinu kuću, pa sam vidio Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, da vrši nuždu okrenut prednjom stranom prema Šamu, a zadnjom prema Kabi“. Hadis je muttefekun alejhi.
Dok ovaj hadis ukazuje na dozvolu.
Oko ovog pitanja učenjaci imaju četiri mišljenja:
Prvo mišljenje – opća zabrana.
Ovo je stav Mudžahida, Nehaija, Sevrija, Ibn Hazma, Ibn Tejmijje i Ibnul-Kajjima.
Dokazuju hadisom Ebu Ejjuba, radijallahu anhu. Kažu: riječima Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, se daje prednost u odnosu na njegovu praksu.
Drugo mišljenje – opća dozvola.
Na ovome je Urve ibn el-Zubejr, Rebi’a i Davud Zahiri.
Dokazuju hadisom Ibn Omera, radijallahu anhu.
Treće mišljenje – dozvola u zatvorenom prostoru, a zabrana na otvorenom.
Ovo je stav tri mezheba: malikijskog, šafijskog i hanbelijskog, kao i stav Ishaka, Ša’bija i drugih.
Kažu da se sa ovim stavom radi po oba hadisa.
Četvrto mišljenje – pokuđenost.
Ovom mišljenju je dao prednost Sane’ani.
Dokaz je to što se hadis Ebu Ejjuba, radijjallahu anhu, spušta sa zabrane na pokuđenost zbog hadisa Ibn Omera, radijjallahu anhuma.
Odabrani stav, a Allah zna najbolje, je treće ili četvrto mišljenje, jer se po njima radi po onome što je došlo u oba hadisa.
Ve billahi tevfik.

 

 

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta