Novotarije

PROSLAVLJANJE PRAZNIKA MIMO DVA BAJRAMA

Muslimani imaju samo dva praznika, ramazanski i kurbanski bajram. Uvođenje i proslavljanje novih praznika nije dozvoljeno, svejedno bili vjerski ili svjetovni.
Prenosi se od Enesa, radijallahu anhu, da je rekao: Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je došao u Medinu, a oni su imali dva dana (praznika) u kojima su se igrali (tj. proslavljali ih). Pa ih je pitao: „Koja su to dva dana“? „Dani u kojima smo se igrali u džahilijetu“, odgovorili su. Pa im je rekao: „Zaista vam je Allah te dane zamijenio sa boljima od njih: kurbanskim i ramazanskim bajramom“.
Bilježe ga Ebu Davud, Nesai, Ahmed i Hakim, a ocjenjuju ga vjerodostojnim Hakim, Ibn Hadžer, Albani i Šu’ajb Arnaut.

Određivanje nekog određenog dana u godinu kojeg ljudi praznuju, proslavljaju i obilježavaju svake godine, svejedno bio to dan državnosti, nezavisnosti ili slično, čini ovaj dan idom (posebnim danom koji se obilježava), tj. praznikom. U islamu postoje samo dva posebna dana koji se obilježavaju svake godine: kurbanski i ramazanski bajram. Muslimanima nije dozvoljeno uzimati druge praznike niti ih proslavljati.
Bilježe Buharija i Muslim u svoja dva Sahiha od Ebu Bekra, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Zaista svaki narod ima praznik (iid), a ovo (bajram) je naš praznik (iid)“.

Ovo je rezime fetvi savremenih selefijskih učenjaka (čija se mišljenja slijede) oko ovog pitanja.

Ve billahi tevfik.

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta