FIKHIbadetiNamazPITANJA I ODGOVORI

SA ČIME SE DOSTIŽE NAMASKO VRIJEME?

– Esselamu alejke.
Koliko je dovoljno vremena prija sljedećeg namaskog vremena započeti namaz da bi bio ispravan. Da li možemo reci da je ispravno ako smo započeli podne namaz 4-5 min prija vremena kada po vaktiji nastupa ikindija namaz. Allah te pomogao i nagradio
ODGOVOR: Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Hvala Allahu i neka je salavat i selam na posljednjeg vjerovjesnika, a zatim:

Kada klanjač iz određenog opravdanog razloga dođe u situaciju da će mu isteči namasko vrijeme, sa koliko dijela namaza kojeg klanja prije isteka vremena se smatra da je prispio na namaz, tj. da ga je klanjao u vremenu?

Po ovom pitanju učenjaci mezheba imaju dva općepoznata stava:

Prvi stav – namasko vrijeme se ne dostiže osim sa klanjanjem jednog čitavog rekata (tj. prvog), ko klanja manje od prvog rekata prije isteka namaskog vremena nije dostigao namaz u njegovom vremenu.

Ovo je mezheb malikija, jedan od dva stava imama Šafije i rivajet od imama Ahmeda.

Njihov dokaz je hadis mutefekun alejhi (Buharija i Muslim) od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Ko dostigne jedan rekat od namaza, dostigao je namaz“.

Kažu da je hadis jasan da onaj ko klanja manje od rekata prije isteka da nije dostigao namaz u njegovom namaskom vremenu.

Drugi stav – namasko vrijeme se dostiže sa klanjanjem bilo kojeg dijela namaza, tj. ko izgovori početni tekbir prije isteka namaskog vremena dostigao je namaz u njegovom vremenu.

Ovo je mezheb hanefija, drugi stav imama Šafije i drugi rivajet od imama Ahmeda.

Njihov dokaz je hadis od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Ako neko od vas dostigne jednu sedždu od ikindije namaza prije nego zađe Sunce, neka upotpuni namaz. A ako dostigne jednu sedždu od sabah namaza prije nego izađe Sunce, neka upotpuni namaz“. Hadis bilježe Buharija, Nesai i Ahmed. A u rivajetu kod Nesaija je došlo umjesto „neka upotpuni namaz: „dostigao ga (namaz) je“, kod Ahmeda: „dostigao je (namaz)“.

Kažu da riječi „jednu sedždu“ znače onoliko koliko traje jedna sedžda.

Takođe, kažu da riječi u hadisu „Ko dostigne jedan rekat od namaza“ znače ko dostigne dio od namaza poput rekata. Dok zagovarači prvog stava smatraju da se pod tim riječima „jednu sedždu“ misli na jedan rekat, jer se rekat završava sa sedždom.

Ve billahi tevfik.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta