FIKHIbadetiNamazPITANJA I ODGOVORI

SAFANJE MUŽA I ŽENE KADA KLANJAJU SAMI U DŽEMATU

– Esselamu alejkum.
Da li muž i žena kada klanjaju u džematu stoje jedno pokraj drugog, ili žena stoji iza muža. Da li je mišljenje šejha Saliha Fewzana garib među mišljenjima uleme, ili je njegovo mišljenje poznato i prihvatljivo i kod drugih učenjaka. Evo link za fetvu šejha: http://www.alfawzan.af.org.sa/sites/default/files/13161.mp3
ODGOVOR: Alejkumusselam.

Sunnet je da žena kada klanja u džematu sama za imamom da bude u zasebnom safu pa makar imam bio njen mahrem ili čak njen muž a ne da staje pored njega sa njegove lijeve ili desne strane. Mnogi učenjaci navode da nema razilaženja među učenjacima po ovom pitanju, kao što kaže Ibn Rušd: “Nema razilaženja da je propisano da žena ako je sama klanja (stoji) iza imama, a ako ima muškarac sa njom na njemu je da stane pored imama a ženi da stoji iza njih“.

Dokaz da je ženi sunet klanjati u zasebnom safu iza imama kada klanja sama je hadis kojeg bilježe Buharija i Muslim u svojim Sahihima od Enesa, radijallahu anhu, kada su on, njegova nana Mulejka i jetim klanjali dva rekata iza Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. U hadisu je došlo da je Enes, radijallahu anhu, rekao: “Pa je stao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, a ja i jetim smo se saffali iza njega, a starica iza nas“. Enes, radijalahu anhu, je mahrem svojoj nani te da je bilo ispravno i propisano da stane pored njega ukazao bi na to Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.

U suprotnom, ako bi žena klanjala pored svoga muža ili pored nekog od svojih mahrema uporedo u istom saffu, svejedno bio farz ili nafila, njen i njegov namaz su ispravni kod većine učenjaka s tim da je ona ostavila sunnet.

Prema tome, nema smetnje da muž i žena klanjaju u džematu i da on predvodi klanjajući u džematu svoju suprugu, a njoj je sunnet da stane iza njega.

Takođe, ovo potvrđuje drugi hadis od Enesa, radijallahu anhu, kojeg bilježi Muslim u svom Sahihu, u kojem je došlo da su on, njegova majka Umu Sulejm i jetim, klanjali iza Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Pa je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, postavio Umu Sulejm, majku Enesovu, samu u saff iza Enesa i jetima.

A što se tiče stavova mezheba oko pitanja ako žena prekrši ono što je propisano, sunnet i ispravno i klanja u saffu pored muškarca, tri mezheba malikijski, šafijski i hanbelijski su na stavu da je to mekruh, s tim da to ne utiče na valjanost ni njenog niti njegovog namaza.

Dok je hanefijski mezheb na stavu da ženi nije dozvoljeno da klanja pored imama, a ako to uradi njegov namaz je neispravan a njen ispravan.

Ispravan stav po ovom pitanju je stav većine učenjaka a to je da se time ne kvari namaz ni ženi ni muškarcu.

Prema tome, od suneta je da žena kada klanja u džematu sama sa imamom, svejedno bio imam muškarac stranac, mahrem žene ili njen muž, da stane iza njega sama u saff. A ako bi klanjala pored imama namaz im je ispravan obome po džumhuru (većini) učenjaka. Ovo znači da je mišljenje šejha Saliha Fewzana zaista garib i da je manje poznato, ali u svakom slučaju predstavlja njegov idžtihad. Ve billahi tevfik.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta