Tefsir

SRAMOTA JE DA NE ZNAŠ..

Sura koju najmanje sedamnaest puta (ako klanjaš samo farzove) učiš, ona zaslužuje da se nauči njeno tumačenje (tefsir).

Zašto:

-Zato što je ona najbolja sura u Kur’anu

-Zato što ona sadrži suštinu Kur’ana i vjere islama

-Zato što po većini učenjaka namaz bez nje nije valjan

-Zato što ne priliči muslimanu da obožava Allaha sa džehlom

-Zato što razumjevanje i značenje ove sure klanjača čini skrušenim i prisutnim u namazu

-Zato što svaki musliman može naučiti njen tefsir (zbog kratkoće i jasnoće)

Pred tobom je rezime tefsira Fatihe koji je zasnovan na četiri tefsira (Ibn Kesira, Begavija, Dželalejna, Ibn el-Dževzija):

بِسْمِ اللَّهِ

Transkipcija: Bismillāhi

Prijevod: U ime Allaha

Tefsir: Počinjem sa Allahovim imenom tražeći u tome pomoć i bereket

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Transkipcija: Er-Rahmāni-Er-Rahīm

Prijevod: Svemilosnog, Milostivog

Tefsir: Svemilosnog prema svim stvorenjima a milostivog samo prema muminima

الْحَمْدُ لِلَّهِ

Transkipcija: El-hamdu lillāhi

Prijevod: Hvala Allahu

Tefsir: Allah je vrijedan hvale u Svom biću, svojstvima, svojim postupcima i svojoj blagodati prema nama

 رَبِّ الْعَالَمِينَ

Transkipcija: Rabbi-l-‘ālemīn

Prijevod: Gospodaru svijetova

Tefsir: Vladaru svih stvorenja od ljudi, meleka i džina

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Transkipcija: Er-Rahmāni-Er-Rahīm

Prijevod: Svemilosnog, Milostivog

Tefsir: Svemilosnog prema svim stvorenjima a milostivog samo prema muminima

مَالِكِ

Transkipcija: Māliki

Prijevod: Vladara

Tefsir: Nema vladara na Sudnjem danu mimo Njega

يَوْمِ الدِّينِ

Transkipcija: jevmi-d-dīn

Prijevod: Sudnjeg dana

Tefsir: Dana polaganja računa i nagrađivanja ili kažnjavanja

إِيَّاكَ نَعْبُدُ

Transkipcija: Ijjāke nea’budu

Prijevod: Samo tebe obožavamo

Tefsir: Izdvajamo Te sa tevhidom, ibadetima i dovama, odričemo se širka

وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

Transkipcija: ve ijjāke neste’īn

Prijevod: Samo od tebe pomoć tražimo

Tefsir: Izdvajamo Te u traženju pomoći radi pokornosti Tebi, i u svim stvarima

اهْدِنَا

Transkipcija: Ihdinā

Prijevod: Uputi nas

Tefsir: Usmjeri nas, učvrsti nas, daj nam tevfika i povećaj nam Uputu

الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

Transkipcija: Es-sirāta-El-mustekīme

Prijevod: Na pravi Put

Tefsir: Put islama

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

Transkipcija: Sirata-llezine en’amte ‘alejhim

Prijevod: Na Put onih kojima si svoju blagodat dao

Tefsir: Put Vjerovjesnika, Siddika, Šehida i pobožnjaka

 غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ

Transkipcija: gajri-l-magdūbi ‘alejhim

Prijevod: a ne onih na koje si se rasrdio

Tefsir: Koji su znali Istinu a nisu radili po njoj poput Židova

 وَلَا الضَّالِّينَ

Transkipcija: ve le-ddāllīn

Prijevod: niti onih koji su zalutali

Tefsir: koji su obožavali Allaha na džehlu poput kršćana

Amin (Allahu naš uslišaj nam)

Ve billahi tevfik

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta