Smrt/DženazaZikrovi i dove

TRAŽENJE OPROSTA I UPUĆIVANJE DOVE UMRLIM NEMUSLIMANIMA

PITANJE: Esselamu Alejkum.
Imam jedno pitanje koje me zaista muči. Otac mi je umro 4 meseca pre nego što sam ja prešla na Islam. Pročitala sam tekst koji govori kako muslimani treba da tretiraju svoje roditelje bilo da su oni muslimani ili ne. Međutim, nikada nisam uspela da saznam šta mogu da uradim za svog oca koji je preminuo kao hrisćanin. Koje su to stvari haram a koje halal u ovom mom slučaju. Neki od prijatelja mi kažu da je haram da se molim za njega jer on nije bio musliman, a opet drugi mi kažu da čitam Fatihu. Hvala vam puno unapred i neka vas Allah nagradi svakim dobrom.

ODGOVOR: Alejkumusselam.

Propisanost činjenja dobročinstva roditeljima, pa makar bili i nemuslimani, se odnosi na stanje kada su oni živi, a kada umru činjenje dobrih djela za njih ima drugačiji propis.

Naime, nije dozvoljeno traženja oprosta i milosti od Allaha za ljude koji su umrli kao nemuslimani, svejedno kojoj vjeri pripadali mimo Islama ili bili ateisti.

Nije dozvoljeno da se za njih upućuje dova Allahu, poput toga da se kaže: Allahu moj oprosti mu, smiluj mu se, ili Allah mu se smilovao, ili molim Allaha da mu oprosti. Oko ovoga nema razilaženja među učenjacima ovog Ummeta jer je po ovom pitanju presudio Uzvišeni Allah. Allah neće oprostiti onome ko je umro na širku, a pod to ulaze svi oni koji nisu umrli kao muslimani.

Kaže Uzvišeni: “Zaista Allah neće oprostiti da mu se širk čini, a oprostiće ono što je mimo toga onome kome hoće” (En-Nisa 116).

Takođe, Uzvišeni Allah je zabranio svome Vjerovjesniku i njegovim sljedbenicima da čine istigfar (traže oprost) mušricima, pa kaže: “Vjerovjesniku i vjernicima nije dopušteno da mole oprosta za mnogobošce, makar im bili i rod najbliži, kad im je jasno da će oni stanovnici Džehennema biti” (Et-Tevba, 113). Pod mušrike potpadaju svi oni koji nisu muslimani oko čega nema razilaženja među komentatorima Kur’ana.

Prema tome, nije dozvoljeno da tražiš oprost i da doviš za svoga oca jer je umro na kufru.

Takođe, nije propisano niti ima fajde i koristi da činiš neka dobra djela, poput davanja sadake, učenja Kur’ana, obavljanja Hadždža i slično, te da sevap od tih dobrih djela poklanjaš svome ocu, jer on od toga nema koristi pošto je umro na kufru.

A što se tiče učenja Fatihe umrlom, što je uglavnom praksa kod nas, u tom obliku kako se to čini kod nas to je novotarija koju nije dozvoljeno raditi pa makar umrli bio musliman. Ve billahi tevfik.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta