Smrt/Dženaza

PROGNOZIRALI MU ZBOG RAKA JOŠ 3-4 MJESECA ŽIVOTA

PITANJE: Mome ocu su dijagnosticirali rak s metastazama i prognozirali jos 3-4 mjeseca života. Vjerujem da samo Allah i jedino Allah zna kad će tko preseliti na onaj bolji svijet.  Nije me strah što ću ostati bez oca jer ne gledam na smrt kao gubitak, nego me strah da će patiti i da će umrijeti bez La ilahe illallah.. Reci mi šta da radim, kako da ga pripremim za Ahiret, kako da mu olakšam Ja se zaista od sveg srca izvinjavam ako vas zahmetim, osim dove Allahu drugog izlaza ne vidim.

ODGOVOR: Alejkumusselam.

Najvrednije i najbolje što možeš da učiniš za svoga oca u ovakvoj situaciji je da ga podstakneš da učini iskrenu tevbu Allahu, dželle še’nuhu, za sve grijehe i sve propuste koje je učinio za svoga života. Da počne klanjati onako kako može, da udijeli sadake ili zekata ako ga nije davao a trebao je da daje, i tome slično.

Pred smrt je mustehab da se onaj koji je na samrti podsjeća na Ahiret, na prolaznost dunjaluka i da jedino što će naći od hajra na drugom svijetu su njegova dobra djela, a ta dobra djela su jasno pojašnjena u Islamu.

Takvima treba staviti do znanja da nikad nije kasno da se pokaju, pa im navoditi primjere mnogih ljudi koji su spomenuti u hadisima i biografijama, kao i slučajevi iz svakodnevnog života.

Na tebi je da puno doviš Allahu da uputi tvoga oca da umre na LA ILLAHE ILLELLAH i na vjeri. A ako svi tvoji trudovi ne urode plodom nije do tebe jer je Allah onaj koji upućuje ljudska srca a On koga hoće u zabludi ostavi.

Kaže Uzvišeni: “Ti, doista, ne možeš uputiti na Pravi put onoga koga ti želiš uputiti – Allah ukazuje na Pravi put onome kome On hoće, i On dobro zna one koji će Pravim putem poći”. (El-Kasas, 56) i kaže: “Da Allah zna da od njih može biti ikakva dobra, učinio bi da čuju (istinu), a da je učinio i da čuju, oni bi se opet okrenuli, jer oni i inače glave okreću”. (El-Enfal, 23) 

Ve billahi tevfik.

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

Povezani članci

Također pogledaj
Close
Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta