KUR'ANPITANJA I ODGOVORI

UPOTREBA KUR'ANA (ajeta) UMJESTO OBIČNOG LJUDSKOG GOVORA

– Selam alejkum.
Imam pitanje u vezi ovog video predavanja koje se preporučuje, šalje,širi i poziva na primjenu preko mejlova, facebook-a i sličnog. Naslov predavanja je „Žena koja je govorila samo Kur'anom!“, šejh Abdul-hamid Kišk prenosi nevjerovatnu priču iz davnašnjih vremena, evo link za pogledat:

Ono što me zanima to je da li je ispravno upotrebljavati kur'anske ajeta na ovakav način u običnom ljudskom govoru? Je li ovo poželjno učiti i biti sposoban ovako umjesto običnog govora govoriti ajetima koji su u sličnom značenju? Allah vas nagradio za odgovor.
ODGOVOR: Alejkumusselam.

Upotreba Kur'ana, odnosno kur'anskih ajeta ili dijelova ajeta, u običnom ljudskom govoru i razgovoru u situacijama za koje ti ajeti nisu objavljeni, se kreće između pokuđenosti i između zabrane (harama). Ovakav vid upotrebe i korištenja ajeta u sebi sadrži omalovažavanje Allahovog govora i njegovo spuštanje na nivo koji mu ne priliči i zbog čega nije objavljen. A ako je cilj ovakove upotrebe ajeta ismijavanje sa ajetima i sa onim šta znače, onda je to djelo otpadništva koje izvodi iz vjere Islama.

Naravno, iz ovoga se izuzima navođenje ajeta kao dokaza i argumenata po nekom pitanju, ovo je dozvoljeno u šta nema sumnje jer je Kur'an osnovni izvor iz kojeg se crpe i uzimaju šerijatski argumenti i dokazi. Međutim, uslov ovakve upotrebe kur'anskih ajeta je da onaj ko navodi kao argument neki ajet zna značenje tog ajeta i da se on koristi kao dokaz za određeno pitanje. To jest, ko dokazuje sa ajetima treba biti učen i imati znanja o tome u čemu se ona koriste kao dokazi kako ne bi te ajete upotrebljavao za pogrešna pitanja.

Kaže Ibn Kudame u svojoj knjizi El-Mugni (3/148): „Nije dozvoljeno da se upotrebljava Kur'an umjesto (običnog ljudskog) govora, jer je to njegova upotreba u onome zašto nije namijenjen i liči korištenju Mushafa za naslanjanje
(naslon) i slično, …, poput toga da vidiš čovjeka koji je stigao na vrijeme pa kažeš: „Zatim si, o Musa, u pravo vrijeme došao“ (Ta ha, 40) ili nešto poput toga“.

Šejh Bin Baz kada je upitan o upotrebi ajeta na gore spomenuti način, tj. umjesto običnog ljudskog govora, a što se može naći čak u nekim islamskim knjigama poput knjige „El-Ezkija'“ od Ibnul-Dževzija, odgovorio je da mnogi učenjaci smatraju da je to pokuđeno i  da je najblaži propis po tom pitanju kerahijet, tj. pokuđenost, a onda potvrdio da Kur'an ne treba koristiti i upotrebljavati umjesto običnog ljuskog govora.

Prema tome, ovu priču koju spominje egipatski daija Kišk, rahimehullah, ona nije za primjer niti je za primjenu te ovaj video ne treba preporučivati i širiti.

Jer upotreba Kur'ana, kur'anskih ajeta, u običnom ljudskom govoru, znači ne radi dokazivanja određenog propisa, po mnogim učenjacima koji
su o tome govorili haram je ovako upotrebljavati jer je to vid omalovažavanja Kur'ana zbog toga što se koristi za ono za što nije objavljen. Ve billahi tevfik.

Naručite novu knjigu: Naručite novu knjigu:

Povezani članci

Back to top button