KUR'ANPITANJA I ODGOVORISIHR/UROK/LIJEČENJE

UTICAJ UČENJA SURE BEKARE NA ŠEJTANE I SIHIRBAZE

– Es-selamu alejkum we rahmetullahi we berekatuhu
Cijenjeni alime, zanima me da li kada se spominje nagrada o učenju pojedinih sura. Recimo ko prouči Bekaru u kuću ne ulazi šejtan 3 dana. Da li se to odnosi na cijelu suru da se treba proučiti ili je dovoljno odlomke. Nadam se da ste shvatili pitanje.
ODGOVOR: Alejkumusselam we rahmetullahi ve berekatuh.

 

O ovoj temi govore dva hadisa:

Prvi – hadis od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Nemojte svoje kuće činiti grobljima, zaista šejtan bježi iz kuće u kojoj se uči sura El-Bekare”. Bilježi ga Muslim u svom Sahihu.

Drugi – hadis od Ebu Umame El-Bahilija, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Učite Kur’an … , učite suru El-Bekaru jer je njeno učenje bereket, a njeno ostavljanje je kajanje (zbog propuštenih sevapa), a ne mogu je učiti betale (sihirbazi ili fasici)”. Prenosi se od Muavije, radijallahu anhu, da se pod betale misli na sihirbaze. Takođe, sve ovo bilježi Muslim u svom Sahihu.

Iz oba hadisa se jasno razumije da se misli na učenje kompletne sure El-Bekare uz istrajnost u tome, tj. ne misli se da se prouče neki ajeti iz sure i da to bude dovoljno, niti da se prouči jednom sura El-Bekare i da to bude dovoljno za ono na šta se odnosi a što je spomenuto u hadisu.

Znači, kuća u kojoj se konstantno i neprestano uči sura El-Bekare u toj kući šejtan ne može naći mjesto za boravak nego bježi iz takve kuće.

Što se tiče tumačenja teksta hadisa “a ne mogu je učiti betale (sihirbazi ili fasici)”, učenjak El-Munavi prenosi nekoliko značenja:

1 – da sihirbazi ne mogu učiti (po nekima napamet) sure El-Bekare zbog toga što su skrenuli sa pravog puta i što su uronili u batil.

2 – da dangube i lijenštine (fasici) ne mogu učiti suru El-Bekare niti razumjeti njeno značenje zbog ljenosti i gubljenja vremena.

3 – da suru El-Bekare ne mogu učiti oni koji svojom sposobnošću retorike i govora obmanjuju ljude, a što se vraća na poznati hadis: “Zaista u retorici ima sihra”.

Savremeni učenjak Alijj Eš-Šuhun navodi i četvrto značenje:

4 – da sihirbazi ne mogu nanijeti štetu onome ko uči ili nauči napamet suru El-Bekara.

Prema tome, u hadisu nije došlo da u kući u kojoj se prouči sura El-Bekara da šejtan ne ulazi tri dana, nego u onoj kući u kojoj se neprestano i dokle god se uči sura El-Bekara šejtan bježi iz te kuće. Takođe, pojasnili smo da se pod učenjem sure El-Bekare misli na kontuirano i neprestano učenje sure El-Bekare a ne nekih dijelove sure. Ve billahi tevfik.

Povezani članci

Također pogledaj
Close
Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta