SIHR/UROK/LIJEČENJE

METODA LIJEČENJA (rukjom) GLEDANJEM U OČI UČAČA

PITANJE: Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Čitah ovaj tekst u vezi rukje. Nedavno sam bila na rukji, i prvi put se srela sa nečim o čemu nisam ni čula ni pročitala. Prije nego što je počeo da mi uči rukju, naslonio se na zid i rekao mi da stanem ispred njega i da ga gledam u oči. To sam i učinila i tu sam već osjetila prve reakcije. Koliko je to ispravno i znate li nešto o toj metodi?

ODGOVOR: Ve alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Nije ovdje riječ o nekoj metodi liječenja. Riječ je o tome da učač rukje pravi šerijatske prekršaje pri liječenju.
On treba da obori pogled, da ne gleda u lice žene-pacijenta. Jer prvi nenamjerni i nehotični pogled muškarca u ženu stranjkinju je dozvoljen i oprašta se, dok su pogledi koji slijede poslije toga zabranjeni.
Bilježi Muslim u svom Sahihu da je Džerir, radijallahu anhu, pitao Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, o iznenadnom pogledu (u žene), pa mu je rekao: “Okeni svoj pogled“. Takođe, kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, Aliji, radijallahu anhu: “O Alija, ne slijedi pogled za pogledom, tebi pripada prvi a nije tvoj drugi” (Ebu Davud, Tirmizi, Ahmed i Hakim, Tirmizi i Albani ga ocjenjuju dobrim a Hakim vjerodostojnim).

Također, ako je žena pacijent, ona treba doći na liječenje šerijatski propisno obučena, da dođe sa mahremom ili nekim drugim kako se ne bi osamljivala sa učačem rukje.
Jer je muslimanu zabranjeno da se osami sa ženom kojoj nije mahrem.

Kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Neka se niko od vas ne osamljuje sa ženom osim ako je sa njom mahrem (otac, brat, dajdža i slično)” (Buharija i Muslim). Da nije dozvoljeno muslimanu muškarcu da se osami sa ženom strankinjom prenosi imam Nevevi da je na tome idžamu (kosenzus) učenjaka ovog Ummeta.
A to što se pojavila reakcija pri samom gledanju učača, to je zbog toga što, ako je osoba bolesna od sihra ili džinskog dodira, džini znaju gdje su došli i šta će biti, a često i gledaju očima bolesnika, pa si zbog toga odmah reagovala. Džini se boje učača rukje pa reaguju prije učenja.

Prema tome, ovdje nije riječ ni o kakvom posebnom metodu rukje, nego o prijestupima koje pravi učač. Jer učaču rukje nije dozvoljeno da gleda u lice žene kojoj uči rukju kao što nije dozvoljeno ni da dira njeno tijelo tokom liječenja, jer sve to nije nužno za proces liječenja rukjom.

Ve billahi tevfik.

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta