Kratki odgovori

6 PITANJA I KRATKIH ODGOVORA

IZNAJMLJIVANJE STUDENTSKOG DOMA

PITANJE: Esselamu alejkum, šejh.
Imam jedno pitanje ako možete da pojasnite. U državnom domu (konviktu) u Universitetu Prištine (Kosovo) svake godine bude konkurs za studente. Tu bude i braće koji konkurišu za mjesto u domu, a nije im potrebno jer imaju smeštaj u privatnom stanu. Kada se prime oni prodaju to mjesto drugom studentu koji nije primljen u dom. Moje pitanje je: Da li je to dozvoljeno, da se prodaje i da li je dozvoljeno da drugi kupuju to? Nadam se da je pitanje jasno. Da vas Allah nagradi Džennetom Firdews.

ODGOVOR: Alejkumusselam ve rahmetillahi ve berekatuhu.

Neka je salavat i selam na posljednjeg Vjerovjesnika, a zatim:

Ako ih prime u dom na osnovu toga što zadovolje potrebne uslove primanja, a ne preko štele ili varanjem, onda nema smetnje da izdaju pod kiriju svoje domove, osim ako im je studentski dom to zabranio i uslovio da to ne rade.

Ve billahi tevfik.

PROPIS MESA ZA KOJE NE ZNAMO DA LI JE BISMILOM ZAKLANO

PITANJE: Es-Selamu alejkum we rahmetullahi we berekatuhu!
Uvaženi šejh, da li ste do kraja rekli sve što biste imali kazati o tome šta je sve potrebno da saznamo o osobama koje rade u klanici? Mislim na vaš odgovor: KAKO U PRAKSI UTVRDITI DA LI JE NEKO MESO HALAL?
(https://m.youtube.com/watch?v=L0u1D_184nM&feature=youtu.be)
Zanima me jer niste pomenuli za bismilu, osim na početku u sklopu 4 uvjeta. Ja ne jedem meso od kurbana, jer nisam sigurna da su osobe koje su klale izgovorile bismilu, a u mom kraju ljudi kolju kako i čime i treba. I kada kolje Ehli kitabija, šta bude sa izgovaranjem bismile?

ODGOVOR: Alejkumusselam ve rahmetillahi ve berekatuhu.

Neka je salavat i selam na posljednjeg Vjerovjesnika, a zatim:

Kada musliman kolje životinju podrazumijeva se da prouči bismilu. U tom slučaju nismo obavezni provjeravati da li je izgovorena, jer to je osnov. Dokaz za to da ne treba provjeravati i da nema smetnje da se jede jeste hadis kojeg bilježi Buharija od Aiše, radijjallahu anha, u kom ona pita Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, o mesu koje im dođe od ljudi za koje ne zna da li su spomenuli Allahovo ime ili ne, pa joj on odgovori: “Spomenite vi Allahovo ime i jedite ga”.

A što se tiče Ehlu kitabija, po ispravnom stavu učenjaka koje se prenosi od Ibn Abbasa, radijjallahu anhuma, meso Ehli kitabija se jede neistražujući šta spomenu pri klanju, jer osnova je da spomenu božije ime. Oni se ne obavezuju da moraju spomenuti Allahovo ime riječima bismillah. Izuzetak tome je ako sigurno znamo, jer smo prisustvovali ili čuli od pouzdane osobe, da je za neko određeno meso pri klanju izgovoreno nečije drugo ime mimo Allaha, tada nije dozvoljeno jesti to konkretno to meso.

Ve billahi tevfik.

PROPIS OBILAŽENJA MUŽEVE RODBINE

PITANJE: Esselamu alejkum, šejh.
Halalite na ometanju, znam da imate mnogo poruka i pitanja ali meni treba odgovor stručne osobe i od velike mi je važnosti. Riječ je o bračnim problemima. Moj muž ne obilazi moju rodbinu sa mnom ali njegovi zahtijevaju da ja obilazim sve i svakoga sa njihove strane. Bilo rodbina sestre poznanici sve koga znaju da ja obiđem, jer sramota je ako ne idem. Pošto sam ja iz Bosne, a muž iz Austrije i moja je rodbina i sestre svi u Bosni, a on isto ima rodbinu u Bosni. I pravilo je takvo da kad smo u Bosni moramo obići njegovu bar tetku. Ja sam svu njegovu rodbinu i poznanike obišla po par puta, a on je samo obišao mog amidžu i 2 sestre. I kad sam sada odbila da obiđem jer je njegova majka tako isplanirala da obiđemo njenu familiju ispao je veliki problem između nas u braku. Nije striktno spomenuo razvod, ali rekao je da mu je sada samo naše dijete važno i da neće da se više zamara mnome jer mu je dosta mojih gluposti. Rekla sam mu da čini nepravdu ali on to ne smatra nepravdom. Rekao je da će da me vrati za Bosnu i da će dolaziti po nas samo kad dijete bude moralo na kontrolu, jer su bolji doktori u Austriji nego ovdje. Više puta sam mu spominjala da nije fer što je tako da ja sve obilazim sa njegove strane, a on neće moje ali nisam nista postigla. Jesam li ja dužna biti i tu pokorna svome mužu i obići njegovu rodbinu iako on odbija obići moju. Da li uredu sa njegove strane što ako ja ne želim nešto da uradim, npr. obići nekoga, izaći u prodavnicu, što se ponekad posvađamo što ne provodimo vrijeme sami i zajedno jer živimo sa njegivim roditeljima i nemamo haman nikako privatnosti, je li uredu da on za takve svađe kaže da će me vratiti mojima. Često se posvađamo jer on ne razumije da bih ja htjela više vremena da smo sami da idemo na izlete, na odmor na par dana ako smo u mogućnosti, jer bojim se da će mi sve ovo dosaditi ubrzo i da ću izgubiti volju za brak i da neću ispunjavati sve što žena treba ispunjavati mužu. Molim vas za savjet ako imate malo vremena.

ODGOVOR: Alejkumusselam ve rahmetillahi ve berekatuhu.

Neka je salavat i selam na posljednjeg Vjerovjesnika, a zatim:

U osnovi, tebi je vadžib da obilaziš svoju užu rodbinu a njemu njegovu, shodno mogućnostima. Ti nisi dužna da obilaziš njegovu rodbinu niti je on dužan da obilazi tvoju. Znači, ako to ne radite, u tome nema grijeha. Ali od lijepog ophođenja muža sa suprugom i žene sa mužem je da oboje obilazite jedno sa drugim vašu užu rodbinu od oboga. Ovo je na stepenu lijepog bračnog ophođenja supružnika, a ne na stepenu vadžiba.

Ve billahi tevfik.

DA LI SE VJERA UZIMA OD ŽENA KOJE SU ZAVRŠILE ISLAMSKE STUDIJE?

PITANJE: Esselamu alejkum.
Imam jedno pitanje. Bila sam u društvu sestara i jedna je tvrdila da se tumačenje vjere ne uzima od sestara koje su završile fakultet u Saudiji ili ovdje kod nas u Bosni uopšte. Kao nije prihvatljivo da žena tumači vjeru, to samo kao muškarci daije su sposobni. Ima li kakav propis oko toga? Ili je ovo prazna priča. Za mene lično nije prihvatljivo, ali možda griješim, pa tražim odgovor. Allah vas nagradiio.

ODGOVOR: Alejkumusselam ve rahmetillahi ve berekatuhu.

Neka je salavat i selam na posljednjeg Vjerovjesnika, a zatim:

Ovo je čista glupost, nije vrijedno komentara, i još pripisati to vjeri islamu. Ko god stekne ispravno znanje na poznati način, svejedno bilo muško ili žensko, od njega se uči i uzima vjera.

Ve billahi tevfik.

PROPIS PRIKAZIVANJA LICA MODEL ŽENA ZA HALJINE

PITANJE: Esselamu alejkum.
Bavim se prodajom odece online. Za reklamu haljina koristim slike koje mi pošalje žena od koje uzimam odeću, na slici bude žena obučena u toj haljini. Da li je meni haram da postavim te slike gde se ta žena vidi, kojoj to ne smeta, jer je ona model? Ima puno slika dnevno, pa nebi stigla da na svakoj zaštitim lik jer nemam vremena, ali ako je haram potrudila bih se kako znam. Hvala.

ODGOVOR: Alejkumusselam ve rahmetillahi ve berekatuhu.

Neka je salavat i selam na posljednjeg Vjerovjesnika, a zatim:

Na osnovu stava učenjaka po kojem je lice žene avret (stidno mjesto koje je obaveza pokriti), a što je bliže ispravnom shodno dokazima, nije dozvoljeno postavljati slike lica žena na internetu, društvenim mrežama i slično, jer je ono avret.

Prema tome, ako online reklame mogu gledati i muškarci, a ne samo žene, onda si obavezna zamagliti lica model žena.

Ve billahi tevfik.

OBAVLJANJE UMRE ZA UMRLOG KOJI NIJE KLANJAO

PITANJE: Selam alejkum.
Da li je dozvoljeno obaviti umru za insana koji nije obavljao namaze osim bajram namaza? I koji je verovao da je Allah Bog. Svestan je toga bio.

ODGOVOR: Alejkumusselam ve rahmetillahi ve berekatuhu.

Neka je salavat i selam na posljednjeg Vjerovjesnika, a zatim:

Takva osoba se tretira kao ostavljač namaza, a poznato je razilaženje oko njegovog islama.
Dozvoljeno je obaviti za njega umru, ali ostaje pitanje da li će on od toga imati nagradu. Po ulemi koja tekfiri ostavljača namaza, nema nagradu, a po ulemi koja ga ne tekfiri, imaće nagradu.

Ve billahi tevfik.

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta