Ekonomija/Kupoprodaja

BAVLJENJE INTERNET-TRGOVINOM

PITANJE: Es Selamu alejkum šejh!
Imam jedno za mene vrlo hitno pitanje. Naime, počeo sam da se bavim internet trgovinom. Predmet koji kupim je u dolarima, a ja kada ga plaćam plaćam ga u dinarima. Znači sve ovako ide, na primjer: nešto košta 10 dolara,  ja to kupim i platim online preko banke 900 dinara. Znači, banka mi zamjeni novac. Da li je ovo dozvoljeno?
Šejh, meni treba kratak i hitan odgovor, ako može, Allah te poživio i nagradio svakim hajrom na trudu koji ulažeš. Vallahi za nas Bošnjake ovo puno znači.

ODGOVOR: Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Hvala Allahu i neka je salavat i selam na posljednjeg vjerovjesnika, a zatim:

Bavljenje kupoprodajom (trgovinom), svejedno bilo u trgovinama, berzama ili preko interneta, je dozvoljeno kada se ispune općepoznati i prihvaćeni šartovi kod islamskih pravnika. Neki šartovi su vezani za prodavača i kupca, a neki za robu i novac sa kojima se trguje.

Šartovi vezani za prodavača i kupca su:

Prvi – da se kupoprodaja vrši uz dobrovoljni pristanak prodavača i kupca.

Ako je jedan od njih dvojice bespravno prisiljen na kupoprodaju njihova trgovina je batil (ništavna).

Drugi – da su obojica (i prodavač i kupac) osobe kojima je šerijatski dozvoljeno da raspolažu imetkom, tj. da su slobodni, punoljetni i pametni. Kupoprodaja dječaka (do 7 godina), budale (glupaka ili maloumnika), lude osobe i roba bez dozvole njegovog vlasnika je neispravna i nevalidna. Izuzetak ovome su sitne stvari, poput kupovine hljeba (kruha) i slično.

Treći – da obojica vlasnici (ili da opunomoćeni od vlasnika) onoga sa čime posluju (kupac novca a prodavač robe). U protivnom njihova trgovina nije dozvoljena.

Šartovi vezani za robu i novac sa kojima se trguje su:

Prvi – da je roba od stvari koje su Šerijatom dozvoljene da se koriste. Nije dozvoljeno trgovanje alkoholom, drogom, svinjetinom, muzičkim instrumentima, strvinom i slično.

Drugi – da je robu i novac moguće preuzeti prilikom kupoprodaje ili nakon nje. Nije ispravna prodaja otete robe, odbjegle životinje i slično, jer ih nije moguće preuzeti.

Treći – da su količina i vrsta robe koja se kupuje i novca sa kojim se plaća poznati i precizno utvrđeni i dogovoreni. Nije ispravna prodaja robe koju kupac nije vidio ili koja nije poznata opisom ili primjerkom.

Za sve navedene šartove postoje jasni šerijatski argumneti čije naviđenje nije predmet ovog pitanja.

Prema tome, bilo koja kupoprodaja, svejedno bilo u trgovinama, berzama ili preko interneta,   koja ispuni navedene šarte ona je šerijatski valjana, a u protivnom nije ispravna.

Promjena ili kupovina druge valute

Da bi bilo dozvoljeno mijenjati (ili kupovanje) valute jednu za drugu (poput dolara sa eurima) potrebno je da se ispuni samo jedan šart, a to je da mijenjanje ili kupovanje bude iz ruke u ruku.

U hadisu Ubadete ibn Samita, radijallahu anhu, kojeg bilježi Muslim u svom Sahihi je došlo da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „… A kada su vrste imetka (misli se na: zlato, srebro, dolare, dinare, eure i slično) različite, prodajite kako hoćete ako je iz ruke u ruku“.

Plaćanje kupljene robe preko banke u dinarima koje službenik odmah na licu mjesta pretvori u dolare shodno valutnom kursu tog dana šerijatski potpada pod dozvoljenu promjenu jedne valute u drugu. Prema tome, u takvom plaćanju preko banke nema šerijatske zapreke.

Sporni vidovi kupoprodaja preko interenta

Ono našto treba upozoriti su dva sporna vida bavljenja trgovinom preko interneta (vjerovatno ovih spornih načina ima više, ali ovo je ono što je za sada došlo do mene):

Prvi je: KUPOVINA ZLATA I SREBRA PREKO INTERNETA

O tome sam detaljnije govorio na ovom linku:

KUPOVINA ROBE KOJU TRGOVAC NE POSJEDUJE

Drugi je: prodaja robe koja se ne posjeduje.

O tome sam detaljnije govorio u odgovorima na pitanja pod sljedećim linkovima:

ONLINE PRODAJA ROBE KOJA SE NE POSJEDUJE

KUPOVINA ROBE KOJU TRGOVAC NE POSJEDUJE

PRODAJA ROBE KOJA SE NE POSJEDUJE PUTEM INTERNET SHOPA

KUPOVINA ROBE KOJU TRGOVAC NE POSJEDUJE

KUPOVINA ROBE KOJU TRGOVAC NE POSJEDUJE

KUPOVINA ROBE KOJU TRGOVAC NE POSJEDUJE

Prema tome, ako tvoje bavljenje kupoprodajom preko interneta ispunjava gore spomenute šartove kuporodaje, ako se ne baviš kupovinom ili prodajom preko interneta zlata, srebra ili neke novčane valute, i ako ne prodaješ ono što ne posjeduješ, nema smetnje da se baviš interent-trgovinom.
Ve billahi tevfik.

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta