TEKSTOVI

BOJKOT ŽIDOVSKIH PROIZVODA

Osnovanost ekonomskog bojkota dokazuje se sa hadisom kojeg bilježe Buharija i Muslim u svoja dva Sahiha od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, u kojem on kaže: “Allahov Poslanik je poslao konjicu u pravcu Nedžda (područje Rijada u Saudiji) pa su se vratili sa zarobljenim čovjekom iz plemena Benu Hanife po imenu Sumame ibn Esal, koji je bio prvak stanovnika Jemame (Nedžda). Svezali su ga za stub u mesdžidu Poslanika. Došao je do njega Allahov Poslanik i pitao: “Šta misliš da ću sa tobom uraditi o Sumame?”. On odgovori: “Mislim da ćeš uraditi hajr o Muhmede. Ako ubiješ ubio si nekoga za koga se ima ko osvetiti a ako oprostiš oprostio si zahvalnom. Ako hoćeš imetak (kao otkup) traži, dobit ćeš koliko budeš htio.” Poslanik je otišao, pa je ponovo sutradan pitao ga isto i dobio isti odgovor. Tako se desilo i treći dan, nakon čega je Poslanik rekao: “Odvežite ga, o Sumame oprostio sam ti.” Sumame je otišao do vode blizu mesdžida i okupao se, potom ušao u mesdžid i izgovorio dva šehadeta (primio islam) pa dodao:
‘Tako mi Allah nije mi bilo mržeg lica od tvoga lica Muhamede, a sada mi je postalo tvoje lice najdraže. (…)Tvoja konjica me zarobila a ja sam krenuo na umru, a bio sam na vjeri mog naroda, pa šta ti misliš (da li da ode na umru pošto je musliman a mušrici su u Mekki)?’ Poslanik mu je rekao da obavi umru i poučio ga propisima. Kada je došao u Mekku Kurejšije su ga čule da priča o islamu i Muhamedu pa su ga pitali je li to on napustio vjeru, na što im je on odgovorio da nije (jer ono na čemu su mušrici nije vjera) nego da je primio islam. Zatim je rekao: ‘Tako mi Allaha iz Jemame vam neće doći ni zrno pšenice dok je mene sve dok ne dozvoli Muhamed.’ Kada se vratio u Jemamu zabranio je izvoz pšenice mušricima u Mekku. Mušricima u Mekki je to poremetilo život, pa su napisali pismo Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, podsjećajući ga na rodbinske veze i tražeći od njega da naredi Sumami da prekine sa bojkotom pa je to učinio Allahov Poslanik učinio.”

Sa ovim prešutnim odobravanjem Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, na bojkot Sumame prema mušricima Mekke, učenjaci dokazuju propisanost ekonomskog bojkota kjafira kad god se za time ukaže povod i potreba, poput država koje opravdavaju i dozvoljavaju ismijavanje Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ili ekonomskog bojkota naroda, države koji ratuju, ubijaju ili ugnjetavaju muslimane.

Međutim, da bi ekonomski bojkot imao smisla i koristi on treba biti na nivou državne odluke muslimanske zemlje ili masovnom odazivanju velikih skupina ljudi u suprotnom nema efekta.
U ovom kontekstu pokrenuta akcija bojkotovanja židovskih firmi i kompanija koje zdušno materijalno podržavaju fašističko ophođenje i genocidno ponašanje države Izrael prema muslimanima Palestincima ima smisla i osnova kada su na višem nivou ili masovni.

Neophodno je napomenuti tri stvari:
1- muslimani koji ne bojkotuju židovske proizvode nemaju grijeha kod Allaha zbog toga jer nema šerijatskog teksta koji ukazuje da je bojkotovanje vadžib.
2- muslimani koji su već kupili i imaju u svom vlasništvu proizvode židovskih kompanija koje su na listi za bojkotovanje bili to prehrambeni proizvodi, tehnika, tehnologija i slično, ne trebaju da upropaštavaju, bacaju ili uništavaju te artikle tretirajući da to ulazi u bojkot jer je došlo u hadisu muttefekun alejhi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio tri stvari a jedna od njih je uništavanje imetka. Do mene je došao haber da je jedan ‘intelektukac’ kako ih naziva profesor hadisa iz BiH, koji ima komplekse zapadne ‘kulture i civilizacije’ napisao kako svi oni koji imaju židovske laptope, mobitele trebaju ih uništiti ako su principijelni. To nije u skladu sa šerijatom, a također je i glupo jer proizvod koji je već plaćen, nema logike da se baca. Isti taj ‘intelektukac’ je ismijavao video na kojem neko djete prosipa flaše židovke coca cole niz ulicu, a sada sam on poziva na principijelnost i predlaže uništavanje laptopa i tehnologije koje muslimani već posjeduju čime sam sebe kompromituje jer dođe na isto čemu se rugao.
3- Lista proizvoda i artikala treba biti pouzdana i provjerena kako se ne bi nanijela šteta firmama koje se greškom ili zloupotrebe radi stave na tu listu.

Poenta ovog teksta je da bojkotovanje židovskih proizvoda ima osnova u šerijatu, ali da je ono efikasno kada je na nivou države (država) ili velike skupine muslimana s tim da ne treba ići u krajnost i tretirati one muslimane koji nebojkotuju da su griješnici, kamoli vrijeđati i optuživati. Poželjno je da se muslimani svih zemalja što masovniije odazovu ovom bojkotu.

Molim Uzvišenog da otkloni musibet muslimana Palestine i da ih pomogne u borbi protiv njihovog i našeg neprijatelja.

Ve billahi tevfik.

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta