FIKHIbadetiPITANJA I ODGOVORITaharet

DA LI DODIR ŽENE KVARI ABDEST

– Esselamu alejkum. Da li se gubi abdest ako prilikom kupovine dodirnem žensku osobu koja radi na kasi, kada mi vraća kusur i inače kad se slučajno dodirne žena (na pr. u autobusu)?
ODGOVOR: Alejkumusselam.

Oko kvarenja abdesta dodirom žene učenjaci imaju podijeljeno mišljenje.

Skupina učenjaka je na stavu da se dodirom žene uopće ne kvari abdest, ovo je stav imama  Ebu Hanife, Sevrija i mnogih drugih.

Druga skupina učenjaka, na čemu je imam i Šafija, smatra da dodir žene uopćeno kvari abdest.

Dok treća skupina ima stav da ako se žena dodirne sa strašću onda to kvari abdest a bez strasti ne kvari, na čemu je imam Ahmed.

Ispravano je prvo mišljenje, tj. da uopćeno dodir žene ne kvari abdest svejedno bilo to sa strašći ili ne i svejedno bila žena strankinja ili ona kojoj je mahrem, osim ako dodir uzrokuje izlazak mezja ili sjemena iz polnog organa.

Dokaz da dodir žene ne kvari abdest je hadis koji se prenosi od Aiše, radijallahu anha, u kojem ona kaže da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, poljubio neku svoju ženu i izašao da klanja a nije abdestio, pa reče ravija koji od nje prenosi: “Ko je to ako nisi ti?”, pa se ona nasmijala. Hadis bilježe Ebu Davud, Tirmizi, Ibn Madže, Ahmed i ostali, a prenešen u deset rivajeta. Jafja ibn El-Kattan i Buharija ocjenjuju ovaj hadis slabim, a Ebu Davud i Nesai’ da je mursel, znači slab.

Dok ga mnogi drugi muhaddisi ocjenjuju prihvatljivim i vjerodostojnim, poput Albanija i Šujaba Arnauta.

Međutim, dokaz koji presuđuje u ovoj temi je hadis kojeg bilježi Buharija u svom Sahihu u kojem se prenosi od Aiše, radijallahu anha, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, klanjao noćni namaz a ona je bila ležala ispruženih nogu ispred njega, pa kada bi htio na sedždu dodirnuo bi je i ona bi se pomjerila.

Takođe, dokaz da ne kvari abdest je i to što je osnova da ništa ne kvari abdest osim ako dokaz ukaže, a mi u ovom slučaju nemamo prihvatljivog dokaza koji na to ukazuje.

Naročito ako znamo da je Posanik, sallallahi laejhi ve sellem, često boravio u kući sa svojim ženama te je bio izložen time da ih dodirne a nije nam prenešeno ni u jednom vjerodosojnom dokazu od njega da dodir žene kvari abdest.

Oni koji smatraju da dodir žene kvari abdest dokazuju to sa šestim ajetom u suri El-Maide i 43. ajetu u suri En-Nisa’ u kojem je došla riječ: “Ev lamestumunnisa'”, što jezički znači “ili ste dodirnuli žene”.

A ispravno je da se ovdje misli na polni odnos jer je u ajetu riječ uzimanju tejemuma, a ovo je tumačenje Ibn Abbasa, radijallahu anhuma, i grupe mufessira, dok je Ibn Mes’ud, radijallahu anhu, imao stav da se misli i na dodir žene. Ve billahi tevfik.

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta