Hadisi o propisima

DA LI JE DODATAK “SEJJIDINA” U SALAVATIMA VJERODOSTOJAN?

PITANJE: Esselamu alejkum we rahmetullahi we berekatuhu. Da li je ispravno izgovarati dodatak “Sejjidina” kada donosimo salavate na Poslanika, sallallahu alejhi we sellem. To jest, da li su prve generacije izgovarale kao dole navedeno: Allahumme salli ‘ala sejjidina Muhammedin ve ‘ala Ali sejjidina Muhammed”; Allah vas nagradio svakim hajrom i učvrstio vas na putu istine.

ODGOVOR: Ve alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Nije prenešeno ni u jednom hadisu teksta salvata dodatak “Sejjidina”.

S tim da je došlo u hadisi mutefekun alejhi koji ne govore o salvatu da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, za sebe rekao da je on sejjid (prvak) ovog Ummeta na Sudnjem danu. Znači, od sunneta je, bolje je i ispravnije da se ne dodaje taj dodatak, a ko doda nema smetnje, to nije novotarija.

Ve billahi tevfik.

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta