Hadisi o propisima

ZAPOSTAVLJENI SUNNETI U AKŠAMSKO VRIJEME

Od džabir ibn Abdullaha, radijallahu anhuma, se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Kada dođe noć ili padne sumrak, zabranite izlazak (iz kuća) svojoj djeci, jer se tada rasprostrane šejtani, a kada prođe dio noći, pustite ih. I zatvorite vrata, spominjući Allahovo ime, jer šejtan ne otvara zatvorena vrata; svežite svoje mješine, spominjući Allahovo ime; pokrijte svoje posude, spominjući Allahovo ime, pa makar stavili nešto iznad njih i ugasite svoje svjetiljke!

 

Hadis je mutefekun alejhi, tj. bilježe ga Buharija i Muslimu svoja dva Sahiha.

U rivajetu istog hadisa kod Buharije i Muslima je došlo: „ … I ugasite svoje svjetiljke, jer štetne životinje (insekti, miševi i slično) često povuku fitilj i zapale ukućane“.

A u rivajetu kod Buharije: „Zabranite (izlazak iz kuće) svojoj djeci oko jacije, jer se džini rasprostrane i čine otmicu …“.

U drugom rivajetu kod Buharije: „Prekrite hranu i piće pa makar sa štapom“.

A u rivajetu kod Muslima: „Pokrijte posude, svežite mješine, zatvorite vrata i ugasite svjetiljke, jer šejtan ne razvezuje mješine, niti otvara vrata niti otkriva posude …“.

Takođe, u rivajetu kod Muslima: „Ne puštajte (vani) svoju stoku i svoju djecu kada zađe Sunce sve dok ne ode tama jacije, jer se šejtani rasprostrane sve dok ne ode tama jacije“.

U trećem rivajetu je došlo: „Pokrijte posude i svežite mješine, jer u toku gdine ima noć u kojoj se spušta (raširi) zarazna bolest koja ne prođe pored nepokrivene posude niti nezavezane mješine a da ne uđe u njih“.

Ovi hadisi ukazuju na šetiri stvari:

Prva – propisanost zabranjivanja djeci i sprečavanja stoke (krava, konja, ovaca i koza) da izlaze vani (van kuće, štale, kotara i slično) kada nastupi noć u akšamsko vrijeme, jer se u to vrijeme šejtani i džini rasprostrane po Zemlji i nije sigurno da neće činiti ezijet.

Druga – da je sunnet zatvaranje vrata i prozora kuće sa Bismilom u akšamsko vrijeme ako nema potrebe da budu otvoreni, a naročito pred spavanje, radi sprečavanja ulaska šejtana i džina u kuću.

Treća – da je sunnet prekrivati posude sa hranom (makar i sa štapom) i zatvarati posuda sa vodom izgovarajući Bismilu u akšamsko vrijeme a pred spavanje naročito, jer u toku godine ima noć u kojoj se spušta (raširi) zarazna bolest koja ulazi u nepokrivene posude i nezatvorene mješine.

Četvrta – da je sunnet ugasiti svjetiljke, svijeće i sve što je na na vatru da ne bi štetne životinje (insekti, miševi i slično) zapalili kuću i ukućane.

Hadisi ukazuju da šejtani i džini ne razvezuju ono što je svezano (mješine i slično) sa Bismilom, niti otvaraju zatvorena vrata koja su zatvorena sa Bismilom niti otkrivaju pokrivene posude pokrivene sa Bismilom.

Ovi sunneti su nepoznati i uveliko zapostavljeni među muslimanima. Molim Uzvišenog da nam da tevfika da postanu stalna praksa u našem životu.

Ve billahi tevfik.

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta