Zikrovi i dove

DA LI JE KUNUT DOVA SUNNET ILI VADŽIB?

PITANJE: Esselamu alejkum.
Pročitala sam negdje da je učenje kunut dove na vitr-namazu sunnet, te da se ona ne mora uvijek učiti, da se nekada može i izostaviti, da li je to tačno?  Isto tako sam čula da ukoliko ne znamo kunut dovu mozemo učiti dovu koja se uči na sjedenju (Allahume rabbena atina…) pa me interesuje da li se može učiti ova dova s obzirom na to da sam saznala da nije vjerodostojna dova “Allahume inni nesteinuke…”?

ODGOVOR: Alejkumusselam.

To što si čula je otprilike tako kako si čula, tj. ispravno.

Tačno je da je učiti kunut dovu na vitr namazu o ispravnom stavu učenjaka samo sunet, jer nema vjerodostojnog dokaza koji ukazuje da je ona vadžib. Takođe, dozvoljeno je da se ona izostavi jer jedino što ukazuje na propisanost kunut dove su dva hadisa u kojema je spomenuto šta se uči na kunut dovi.

A što se tiče toga koja dova se uči na kunutu, sunet je da se uči vjerodostojna dova koja se spominje u hadisu kojeg bilježe Ebu Davud i Tirmizi od Hasana ibn Alijje, radijallahu anhuma, a vjerodostojnim ga je ocijenio Tirmizi, Ibn Hibban, Hakim, Albani i Šuajb Arnaut. Ona glasi: “ALLAHUMMEHDINA FI MEN HEDEJT, VE AFINA FI MEN AFEJT, VE TEVELENA FI MEN TEVELEJT ve barik lena fima e’atajt, vikinni šerre ma kadajt, inneke takdi ve la jukda alejk, ve innehu la jezillu men valejt, ve la je’izzu men adejt, tebarekte rabbena ve te’alejt”.

A što se tiče dove: “Allahumme inna neste’inuke …” ona se prenosi od Omera, radijallahu anhu, da ju je on učio a taj rivajet su Bejheki i Albani ocijenili vjerodostojnim.

S tim da treba napomenuti da postoji još jedna dova koja se prenosi da ju je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, učio na kraju vitr namaza.

Hadis u kojem je došla ta dova bilježe Ebu Davud i Tirmizi, takođe a Šuajb Arnaut ga je ocijenio dobrim. Ona glasi: “ALLAHUMME INNI E’UZU BIRRIDAKE MIN SEHATIK, VE BI MU’AFATIKE MIN UKUBETIK, VE E’UZU BIKE MINKE LA UHSI SINAEN ALEJKE, ENTE KEMA ESNEJTE ALA NEFSIK”. Ve billahi tevfik.

Povezani članci

Također pogledaj
Close
Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta