NovotarijeZikrovi i dove

SALAVAT SA KOJIM SE OTKLONJAJU NEVOLJE I OSTVARUJU ŽELJE

PITANJE: Skoro sam zatekla jednu prijateljicu kako uči neki salavat 4444 puta za ispunjenje određene želje, i rekla mi je da joj i ja mogu pomoći tako što ću učiti sa njom. Pošto ja i moj muž stvarno dosta čitamo i slušamo o islamu, i trudimo se da što više praktikujemo sunet, to nam je bilo nešto sasvim novo. Ja sam kasnije na internetu stvarno našla o kom se salavatu radi. To je salavat “NARIJJA”, ali opet ne znam koliko je to pouzdano što piše o njemu, pa bismo bili veoma zahvalni da nam vi kažete nešto više o tome.
Da vas Allah dz.s nagradi.

ODGOVOR: Alejkumusselam.
Tekst takozvanog salavata NARIJJE je sljedeći:
ALLAHUMME SALLI SALATEN KAMILETEN VE SELLIM SELAMEN TAMMEN ‘ALA SEJJIDINA MUHAMMEDINILLEZI TENHALLU
BIHI–L–’UKADU VE TENFERIDŽU BIHI–L–KUREBU VE TUKDA
BIHI–L–HAVAIDŽU VE TUNALU BIHI¬–R–REGAIBU VE
HUSNU–L–HAVATIMI VE JUSTESKA–L–GAMAMU BI
VEDŽHIHI–L–KERIMI VE ‘ALA ALIHI VE SAHBIHI FI KULLI LEMHATIN VE NEFESIN BI ‘ADEDI KULLI MA’LUMIN LEKE.

Njegov prijevod je: “Allahu učini savršenim salat i potpuni selam našem prvaku Muhammedu sa kojim se nalazi izlaz iz problema i teških stvari, otklanjaju teškoće, ispunjavaju potrebe, ostvaruju želje i lijepi završeci i sa čijim plemenitim licem oblaci daju kišu i neka je salat i selam na njegovu porodicu i ashabe svakog trenutka i daha u broju koji je Tebi poznat”.

Ovaj salavat je:
– sufijski, jer ga bilježi sufija Muhammed Hakki En-Nazili u knjizi “Hazinetul-esrar,
– izmišljeni, jer se ne prenosi u hadiskim zbirkama pa čak ni u onim u kojima su zabilježeni krivotvoreni i izmišljeni hadisi,
– novotarski, jer u sebi sadrži širk, šerijatski sporna značenja i još ono najgore lažno se tvrdi da onome ko ga prouči 4444 puta (a po nekima manje ili više uz šart ustrajnosti) da će mu se otkloniti njegove brige, poteškoće, teška stanja, olakšati mu njegove probleme, prosvijetliti srce, uvećati vrijednost, uljepšati stanje, proširiti opskrba, otvoriti vrata dobrih djela, njegovu riječ učiniti djelotvornijom, sačuvati ga od udaraca sudbine, od nedaća gladi i siromaštva, ubaciti ljubav u srca prema njemu i dati mu što god zatraži.

Da je ovaj salavat šerijatski sporan i da ga nije dozvoljeno praktikovati niti drugima ukazivati na njegovo praktikovanje ukazuju sljedeće šerijatski sporne stvari:

1 – tvrdnja da se ovaj salavat uči prilikom nedaća i nevolja kako bi se iste otklonile a što je izmišljeni razlog i povod za uvođenje ibadeta (jer je salavat čisti ibadet) u posebnom obliku i vremenu zašto nemamo validnog dokaza u Šerijatu.

2 – takođe, tvrdnja da se ovaj salavat treba učiti 4444 puta, a što predstavlja izmišljanje ograničenog broja učenja ovog novotarskog ibadeta.

3 – smatranje da se ovaj salavat uči džematski, a što predstavlja izmišljanje i uvođenje posebnog načina ovog novotarskog ibadeta.

4 – sam tekst salavata sadrži u sebi šerijatski sporna značenja, širk i pretjerivanje u ličnosti Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, i pripisivanje djela Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, koja se mogu pripisati jedino Uzvišenom Allahu, poput: ispunjavanje potreba, otklanjanje nevolja, ostvarivanje želja i lijep završetak, a Uzvišeni Allah je naredio svome Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, da pojasni ljudima “Reci, ja nisam u stanju da od vas kakvu štetu otklonim niti da nekom od vas neku korist pribavim” (El-Džinn, 21).

5 – učenjem ovog salavata se ostavljaju vjerodostojni salavati da bi se učio izmišljeni, šerijatsko sporni, sufijski salavat za koji se lažno tvrdi da ima toliku vrijednost.

6 – ovaj salavat predstavlja optužbu na Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, da nije upotpunio i pojasnio ljudima ono za čime imaju potrebu i od čega imaju korist, a to je ovaj lažni salavat sa lažnim fadlom, a ujedno ovaj salavat predstavlja dopunu i upotpunjavanje Šerijata za koji je rekao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu mutefekun alejhi od Aiše, radijallahu anha: “Ko uvede u ovu našu stvar ono što nije od nje to se odbacuje”.

Prema tome, ovo je izmišljeni, krivotvoreni, sufijski i novotarski salavat, nije ga dozvoljeno praktikovati niti drugima preporučivati zbog gore spomenutih šerijatsko spornih stvari na kojima je zasnovan. Ve billahi tevfik.

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta