FIKHIbadetiNamazPITANJA I ODGOVORI

DA LI JE ŽENI VRIJEDNIJE KLANJATI U DŽAMIJI ILI U KUĆI

PITANJE: Esselamu alejkum.

Imam pitanje u vezi prisustvovanja žene u džematu tj.džamiji. Navodi se u hadisima da je ženi bolje klanjati kod kuće nego u džamiji?!

ODGOVOR: Alejkumusselam.

Ženama je dozovljeno da prisustvuju i klanjaju namaze u džamijama u džematu. Pod šartom da budu propisno obučene i da ne izlaze namirisane. A njihov namaz koji obave u kući je vrijedniji od namaza koji obave u džamiji u džematu. Oko ovoga skoro da nema razilaženja među učenjacima.

Argumenti za sve spomenuto su sljedeći:

Bilježe Buharija i Muslim u svojim Sahihima od Ibn Omera, radijallahu anhuma, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ne zabranjujte Allahovim robinjama (ženama) (odlazak u) Allahove mesdžide”.

A u rivajetu kod Ebu Davuda od Ibn Omera, radijallahu anhuma, takođe je došlao dodatak: “Ne zabranjujte Allahovim robinjama (ženama) (odlazak u) Allahove mesdžide, a njihove kuće su njima bolje”.

Ovaj dodatak većina muhaddisa prihvata i ocjenjuje dobrim ili vjerodostojnim zbog mnoštva rivajeta u kojima je prenešen, poput Hakima, Zehebija, Nevevija, Albanija i Šuajba Arnauta.  Takođe, u rivajetu kod Ebu Davuda ali od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, je došlo: “Ne zabranjujte Allahovim robinjama (ženama) (odlazak u) Allahove mesdžide, ali neka izlaze nenamirisane”.

Ve billahi tevfik.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta