Post/Ramazan

DA LI POVRAĆANJE KVARI POST?

PITANJE: Selam alejkum.
Povraćanje tokom posta izazvano namjerno ili spontano u kojoj mjeri i kako utječe na post ? Da li ga kvari i da li se mora napostit ? Allah vas nagradio.

ODGOVOR: Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Hvala Allahu i neka je salavat i selam na posljednjeg vjerovjesnika, a zatim:

Po većini učenjaka namjerno izazvano povraćanje kvari post i obaveza ga je napostiti. Dok povraćanje koje nije izazvano namjerno od samog postača ne kvari post i nije ga obaveza napostiti.

Kaže Ibn El-Muzir da je na ovome idžma učenjaka.

Ovo dokazuju sa hadisom kojeg prenosi Ebu Hurejere, radijallahu anhu, u kojem je došlo da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko nenamjerno povrati ne treba napostiti, a ko namjerno izazove povraćanje obavezan je napostiti”. Bilježe ga Ebu Davud, Tirmizi, Ibn Madže, Darimi, Darekutni, Ibn Huzejme i Hakim.

Slabim ga ocjenjuju Buharija i Ahmed, dobrim Darekutni a vjerodostojnim Hakim, Albani i Šuajb Arnaut.

Kaže Tirmizi da je hadis garib, tj. prenešen sa jednim lancem prenosilaca, a što je išaret na slabost hadisa, a zatim kaže da se po ovom hadisu radi.

Manja skupina učenjaka, od kojih je Ibn Abbas, Malik i Rebia’, smatraju da povraćanje uopćeno ne kvari post osim ako se nešto hrane vrati u stomak.

To dokazuju hadisom kojeg bilježi Bejheki i svom Sunenu da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Troje ne kvari post: povraćanje, hidžama i poluciranje“. Hadis je slab jer je u njegovom senedu Abdurahman ibn Jezid ibn Eslem koji je slab.

Prema tome, ispravan stav je stav većine učenjaka na koji ukazuje hadis Ebu Hurejere, radijallahu anhu, po kojem učenjaci rade iako u njemu ima slabosti.

Ve billahi tevfik.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta