AKIDA

DA LI SELEFIJE OPISUJU ALLAHA DA JE MANJKAV, TJELESAN I SLIČNO

PITANJE:
Esselamu alejkum, živim u blizini ljudi koje nazivaju vehabije, mada ne znam zašto ih tako nazivaju, ljudi su sasvim uredu, žive svoj život i nikoga ne diraju. Međutim, postoji nešto što me zbunjuje, oni kažu da je Allah ograničen, manjkav i da je on tjelesan. Ja vjerujem da je Allah neograničen, da nema manjkavosti i da nije tjelesan jer On je iznad svega i nije se nigdje opisao da je tjelesan. Ne bih volio da se prepirem sa njima, ipak su mi komšije pa zato Vas pitam da mi odgovorite.
Allah Vas nagradio svojom milošću.

ODGOVOR:
Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu, neka je salavat i selam na posljednjeg Vjerovjesnika, a zatim:

Kao prvo, nije ispravno nazivati te ljude, niti bilo koje druge, vehabijama jer ne postoji skupina ljudi koja sebe naziva vehabijama. To je pogrdan termin kojim se danas u svijetu obilježavaju ljudi koji nastoje da se vrate na izvorni islam na kojem je bio Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, njegovi ashabi i prve generacije ovog ummeta. Ovim nazivom šije, sufije i ostali novotari unutar muslimana kao i Britanci, Amerikanci i ostali neprijatelji islama i muslimana žele da omraze i ocrne među muslimanima one muslimane koji nastoje uskladiti sve sfere svoga života sa propisima islama zasnovanim na Kur’anu i sunnetu, onako kako su ga razumjele prve generacije.
Pitanje termina vehabija, njegove upotrebe i zloupotrebe, ko stoji iza toga i ko se najviše okoristi od plasiranja i plašenja muslimana tim imenom, izmišljena vehabijska sekta o kojoj se piše u udžbenicima poput Povijest islama, je tema za sebe o kojoj se knjiga može napisati.

Drugo, a to je da oni kažu da je Allah ograničen, manjak i tjelesan.
Reći za Allaha da je manjkav je riječ kufra koja teško može izaći iz usta muslimana.
Ovdje je riječ o tome da oni opisuju Allaha imenima i svojstvima kojima je On sam sebe opisao u Kur’anu ili Ga je njima opisao Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u vjerodostojnom sunnetu, poput toga da ima oči, ruke, lice, stopalo i slično. Da Allah voli, mrzi, srdi se, raduje, itd. Kao i to da se Allah uzdigao iznad Arša, da silazi u zadnjoj trećini noći na zemaljsko nebo..
Ako oni ovako opisuju Allaha, onda je to što govore hakk (istina), i to je akida ehlus-sunne vel džema’a na kojoj je bio selef ovog ummeta sve dok se nisu pojavile džehmije, muatezile, a zatim ešarije i maturidije. Nije ispravno da se nazove ono (svojstva) čime je Allah sam sebe opisao u Kur’anu ili kako Ga je opisao Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u vjerodostojnom sunnetu, govorom o Allahu da je ograničen i manjkav. Naravno, ovdje je u pitanju pogrešno tumačenje tih svojstava gdje ih maturidije i ešarije nazivaju takvim.

Treće, tvoje riječi: “Ja vjerujem da je Allah neograničen, da nema manjkavosti i da nije tjelesan jer On je iznad svega i nije se nigdje opisao da je tjelesan” se mogu dvosmisleno razumjeti. Terminom ‘neograničen’ nije opisan Allah ni u Kur’anu ni u sunnetu, pa ako misliš pod ‘neograničen’ da je Allah pomiješan sa svojim stvorenjima, da su stvorenja unutar Allahovog bića, to je čisti dalalet. Također, ako pod tim terminom misliš da Allah nije na nebesima iznad Arša to je negiranje onog što je došlo u sedam ajeta: “Milostivi se iznad Arša uzdigao” a ne kako je preveo Besim Korkut, da je Milostivi Aršom zagospodario. Međutim, ako misliš pod ‘neograničen’ da Allahovo biće ne možeš dokučiti ljudski razum, to je tačno.
Tačno je da Allah nema manjkavosti, Kur’anska riječ SUBHANALLAH znači da je Allah savršen i da je čist od svih mahana i nedostataka. Ali ako podrazumijevaš da se pod ‘nema manjkavosti’ ne smije za Allaha reći da ima oči, ruke, lice, stopalo i slično, da voli, mrzi, srdi se i slično, kao i da se uzdigao iznad Arša, te da silazi u zadnjoj trećini noći na zemaljsko nebo, a sve ovo je došlo u Kur’anu i sunnetu, onda je to pogrešno razumijevanje ovog akidetskog poglavlja a koje je uzeto od ešarija i maturidija.

Također, riječ ‘tjelesan’ nije došla ni u Kur’anu ni u sunnetu pa se i na nju odnosi isto što je gore rečeno. Ako se njome žele negirati Allahova svojstva gore spomenuta onda je taj termin batil. A ako se tim terminom želi reći da Allah ne liči Njegovim stvorenjima onda je to tačno jer Uzvišeni kaže: “Njemu ništa slično nije, a On sve čuje i vidi.”

Ve billahi tevfik

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta