Zekat/Sadaka

DAVANJE ZEKATA ZADUŽENOM ZBOG KAMATE

Esselamu alejkum.
Moje pitanje je o zekatu. Mogu li dati zekat rođaku moje supruge, on je podigao kredit sa kamatom po nagovoru nekih imama. Sada mu se od plate odbija za rate i naravno u teškom je stanju jer mu ostatak nije dovoljan. Moje pitanje se odnosi na davanje zekata za vraćanje duga od kredita.
Ovo pitanje mi je slično onome što rade neki imami ovdašnjih džemata kada dolaze u naš džemat tražeći sergiju za njihove džamije koje su napravili u prostorima koje su kupili na kredit sa kamatom. Da vas Allah nagradi svakim dobrom.

ODGOVOR: Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Hvala Allahu i neka je salat i selam na posljednjeg vjerovjesnika, a zatim:

Tvoje pitanje se vraća na poznatu savremenu mes’elu davanja zekata zaduženom zbog kamate.

Dizanje kredita sa kamatom je haram oko čega ne bi trebalo biti nejasnoće, pa makar se kredit koristio za džihad, gradnju džamije i slično.

Novčano pomaganje, zekatom ili sadakom, osobe koja je podigla kredit sa kamatom kako bi vratila taj kredit zavisi od stanja te osobe:

Prvo stanje – da se ta osoba pokajala (učinila tevbu) za dizanje kredita sa kamatom i to pokajanje (tevbu) jasno iskazuje i ispoljava.

Tada joj je dozvoljeno pomoći da isplati dug, a u ovo ulazi i davanje zekata zaduženom što je jedan od propisanih fondova zekata.

Drugo stanje – da se ta osoba nije pokajala za grijeh uzimanja kredita sa kamatom.

Onda joj nije dozvoljeno pomagati u vraćanju duga kamate, jer to predstavlja zabranjeno pomaganje u griješenju koje je zabranjeno kur’anskim ajetom: „I nemojte se međusobno potpomagati u griješenju i neprijateljstvu“ (El-Maide, 2).
Ve billahi tevfik.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta