Razno

DEJA VU- VEĆ VIĐENO (šerijatsko tumačenje)

PITANJE: Esselamu alejkum.
Hteo sam da pitam da li islam nešto kaže o tzv dejavu?
“Deja vu” je osećaj da je čovjek nešto o čemu se priča već doživio, da je nekog vidio, i tome slično. Allah Vas nagradio.

Dobio sam, u dužem vremenskom periodu, više pitanja o pojavi zvanoj deja vu, pa evo jedinstven odgovor za sve:

ODGOVOR:
Alejkumusselam we rahmetullahi we berekatuhu. Neka je selam i salavat na posljednjeg Vjerovjesnika, a zatim:

Prije nego što odgovorimo na pitanje, samo da ukratko navedemo poimanje pojave ‘deja vua’. Déjà vu (u doslovnom prevodu s francuskog: “već viđeno”), déjà vu doživljaj ili déjà vu pojava, označava psihološku pojavu koja se izražava u smislu da se nova situacija već dogodila, da je negdje viđena ili u snu doživljena.
O tumačenju ove pojave imamo razna shvatanja, pojašnjenja, kako sa strane naučnika tako i od strane raznih istraživača.
Naravno, o ovoj pojavi nema direktnog šerijatskog teksta niti su o tome govorili prvi učenjaci. Tako da u pojašnjenju ove pojave moramo zanegirati neke stvari sa kojima se povezuje a neke druge potvrditi sa šerijatske strane kao mogućnost.

Zanegirano tumačenje:

1- da ta pojava potpada pod reinkarnaciju, to jeste, da duša nakon smrti jedne osobe prelazi u tijelo druge osobe.
Po ovom tumačenju, duša koja je boravila u prethodnim tijelima, sjeti se i prepozna neki događaj, mjesto ili osobu, što je već prije vidjela.
Komentar: reinkarnacija je po šerijatu batil (ništavno) tumačenje na što ukazuju mnogi šerijatski tekstovi. To znači da je objašnjavanje pojave deja vu sa reinkarnacijom neprihvatljivo.
2- da se ova pojava može protumačiti ‘nadarenošću’ nekih osoba u poznavanju nepoznatih stvari.
Tako na osnovu te ‘sposobnosti’ prepoznaje stvari koje nikada prije toga nije vidjela.
Komentar:
Poznavanje gajba sa strane šerijata je zanegirano u tekstovima Kur’ana i sunneta. Gajb zna samo Allah i onaj koga on obavijesti od Vjerovjesnika o nekim detaljima koji će se desiti u budućnosti.
Kaže Uzvišeni:
“Reci: ‘Ne zna gajb niko na nebesima i zemlji, osim Allaha.” (En-Neml, 65).
Ajeta i hadisa u tom kontekstu je mnogo.

Potvrđene mogućnosti pojašnjenja ove pojave:

1- Snovi
To jeste, da osoba nešto sanja od stvari koje će se poslije desiti a zatim taj san zaboravi, smetne ga sa uma. Poslije, kada vidi ili doživi ono što je sanjala ima osjećaj kao da je to već doživjela a ustvari radi se o istinitim snovima.
Komentar: neki slučajevi deja vua se mogu protumačiti na ovaj način jer je to šerijatski prihvatljivo. Naime, u hadisu muteffekun alejhi od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, je došlo da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “San mumina je 46-ti dio vjerovjesništva.”

2- Džinsko opsjedanje
Da u nekom čovjeku boravi džin, koji je u njega ušao putem sihra, uroka ili opsjedanja.
Zatim taj čovjek, u takvom stanju, doživi ‘deja vu’ a ustvari radi se o tome da džin u njemu vidi nešto što je odprije vidio, kada nije bio u toj osobi a toj osobi se čini kao da je to ona prije vidjela, poznato joj.
Komentar:
Neki slučajevi deja vua se mogu objasniti i protumačiti na ovaj način, jer je u vjerodostojnim hadisima potvrđeno da se džini mogu kretati kroz ljudsko tijelo, ulaziti i boraviti u njemu.

3- Intuicija
Intuicija je spoznaja stvari skrivenih, nevidljivih i nepoznatih na osnovu onoga što se vidi. Naime, da osoba koja misli da je doživjela deja vu ustvari pronikne i prepozna osobu, stvar, događaj na osnovu svoje jake intuicije.
Komentar:
Zaista se mnogi slučajevi ove pojave mogu objasniti na ovaj način a i šerijatski je potvrđeno postojanje intuicije.
Kaže Uzvišeni: “U tome su zaista znaci onima koji su intuitivni (pronicljivo razmišljaju). (El-Hidžr, 75)
Kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem u hadisu od Ebu Seida el-Hudrija, radijallahu anhu: “Čuvajte se intuicije mumina jer on gleda Allahovim nurom.” (Bilježi ga Tirmizi, a u hadisu ima slabosti, po nekim muhadisima je prihvatljiv.)

4- Viđeno nešto slično.
Da je čovjek koji je doživio deja vu ustvari nekad prije vidio neko mjesto ili osobu pa to zaboravio, zatim nakon toga vidi slično mjesto ili sličnu osobu.

Zaključak:
Pojašnjavati pojavu deja vu-a sa reinkarnacijom i poznavanjem gajba je šerijatski neprihvatljivo, dok je da druge strane tumačenje te pojave sa istinitim snovima, džinskim opsjedanjem, intucijom i već viđenim a zaboravljenim moguće i šerijatski prihvatljivo.

Ve billahi tevfik

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta