FIKHIbadetiNamazPITANJA I ODGOVORI

DODIRIVANJE UŠIJU PRILIKOM POČETNOG TEKBIRA

– Esselamu alejkum. Da li je prilikom početnog tekbira potrebno palcima dodirnuti uši, ili je dovoljno dignuti ruke u visini ušiju… dzezakAllahu khayr
ODGOVOR: Alejkumusselam.

 

Oko mjesta do kojeg se dižu ruke, svejedno prilikom početnog tekbira ili ostala tri mjesta kada je propisano dizati ruke u namazu, učenjaci imaju podijeljeno mišljenje.

Prvi stav: da se ruke dižu u visini ramena. Ovo je stav Malika, Šafije i džumhura učenjaka.

Drugi stav: da se ruke dižu u visini ušiju. Ovo je stav Ebu Hanife i mnogih drugih.

Treći stav: da se ruke dižu u visini prsa. Zastupa ga manja skupina učenjaka.

Četvrti stav: da je sunet dizati u visini ramena i u visini ušiju. Na ovom stavu su uglavnom učenjaci hadisa.

A što se tiče šerijatskih argumenata, potvrđeno je u vjerodostojnim hadisima da je propisano ruke dizati ili u visini ramena, ili u visini ušiju. Naime, u hadisu mutefekun alejhi (Buharija i Muslim) od Abdullaha ibn Omera, radijallahu anhuma, se prenosi da je rekao: “Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, je dizao ruke u visini svojih ramena…”.

A kod Ebu Davuda u hadisu od Ebu Humejda, radijallahu anhu, se prenosi da bi Poslanik, sallahu alejhi ve sellem, dizao ruke sve dok ne bi bile u visini njegovih ramena a zatim bi izgovorio ALLAHU EKBER”.

A bilježi Muslim u svom Sahihu od Malika ibn Huvejrisa, radijallahu anhu, da je rekao: “Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, bi dizao ruke sve dok ne bi bile u visini njegovih vrhova ušiju…”.

Prema tome, na osnovu onoga što je došlo u vjerodostojnom sunetu propisano je dizati ruke u visini ramena ili visini vrhova ušiju, a najbolje je da se pravi kombinacija između ovoga dvoga.

A što se tiče dodirivanja palcima resica ušiju, tako nešto nije došlo u vjerodostojnom sunetu.

A u knjigama hanefijskog mezheba: El-Mebsut od Serahsija, Tebjinul-hakaik od Zejle’ija i Fethul-kadir od Ibnul-Hummama, a koje predstavljaju osnovne knjige kod učenjaka hanefijskog mezheba iz kojih se uzimaju stavovi mezheba po određenim pitanjima, u tim knjigama je došlo da je sunet da se podignu ruke tako da palci budu u visini resica ušiju a vrhovi prstiju u visini vrhova ušiju (El-Mebsut 1/19, Tebjinul-hakaik 2/35, Fethul-kadir 2/38).

Prema tome, ovo je zvanični stav hanefijskog mezheba.

A ono što je poznato je da sljedbenici hanefijskog mezheba prilikom dizanja ruku dodiruju resice ušiju, vjerovatno su to neki potonji fakihi hanefijskog mezheba uveli u praksu kako bi bilo sigurnije da su se sa dodirivanjem resica ušiju podigle ruke dokle je potrebno. Ono što je bitno znati na ovom mjestu je da ova praksa dodirivanja resica nema uporište u vjerodostojnom sunetu.

Ve billahi tevfik.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta