Zikrovi i dove

DOVA MAJKE PROTIV SINA (da li se uslišava i kada?)

PITANJE: Eselamu alejkum.

Imam majku koja dovi protiv mene. Ima problema sa živcima i koristi lijekove. Obavlja namaz i ona i ja. Živimo odvojeno. Tako me je strah Allaha da li će se te njene dove primiti kao dove roditelja. Molim da mi odgovorite jer me strah Allahove kazne. Npr. ja sam zvao majstora da mi radi kupatilo koji je moj amidža a moja mama ne priča s njim već dugo. I radi toga mene majka kune. Znam da je teško odgovoriti ali makar malo da pojasnite. Jer svako malo ona hoće da se pita sve i određuje i ako nismo u zajednici a ja imam svoju porodicu i stvarno je glupo ići majku pitati kojeg majstora ja da nadjem da njoj odgovara, opet vi bolje znate. Da vas Allah nagradi.

ODGOVOR: Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Došla je zabrana dovljenja roditelja protiv svoje djece u vjerodostojnom hadisu kojeg bilježi Muslim u svom Sahihu. Kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: „Ne dovite protiv samih sebe, ne dovite protiv svoje djece, niti dovite protiv svog imetka, da se ne bi podudarilo vrijeme u kojem se dovi (od Allaha) pa da vam se usliša“.

Također, da dova roditelja se uslišava potvrđuje hadis: „Tri dove se uslišavaju, u to nema sumnje: dova mazluma (onoga kome je učinjena nepravda), dova musafira i dova roditelja za svoje dijete“. Bilježe ga Ebu Davud, Tirmizi, Ibn Madže, Ahmed i drugi od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, a kojeg su Tirmizi, Albani i Šuajb Arnaut ocijenili dobrim. A u rivajetu kod imama Ahmeda u Musnedu: „Dova roditelja protiv svoga djeteta“.

Velika je greška mnogih roditelja kada sebi dozvole da upućuju Allahu dovu protiv svoje djece kada se na njih naljute ili kada su im neposlušni i u sličnim prilikama. Umjesto toga oni trebaju da dove da ih Uzvišeni Allah uputi, da popravi njihovo stanje i slično.

Međutim, od Allahove milosti je da ne uslišava dovu roditelja protiv djece kada dove protiv njih u stanju srdžbe, ljutnje i bijesa.

Kaže Uzvišeni: „Da Allah ljudima daje zlo onako brzo kao što im se odaziva kad traže dobro, oni bi, uistinu, stradali“ (Junus, 11).

Kaže Ibn Kesir u tefsiru ovog ajeta: „Obaviještava nas Uzvišeni o Njegovoj blagosti i obzirnosti prema Svojim robovima, da im On ne uslišava dove kada dove protiv samih sebe, protiv svog imetka ili svoje djece kada su u stanju srdžbe i ljutnje. I da On zna da oni nemaju namjeru zla sa tim (dovama), te im se zbog toga i ne odaziva u ovim stanjima iz milosti i pažnje, kao što im se odaziva sa hajrom, bereketom i dobitkom kada dove za korist sebe, svog imetka ili svoje djece“ (Tefsir Ibn Kesir, 2/554).

Prema tome, nastoj da joj udovoljiš majci koliko možeš i koliko ima smisla, a za ostalo se osloni na Allaha i ne brini.

Ve billahi tevfik.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta