Savremena pitanja

ELEKTRONSKE CIGARETE – propis konzumiranja i kupoprodaje

PITANJE: Esselamu alejkum we rahmetullahi we berekatuhu.
Postavljeno mi je pitanje na stranicu pa mi treba pomoć oko odgovora, pa se nadam da imate malo vremena. Radi se o elektronskim cigaretama i dozvoljenosti njihove upotrebe?

PITANJE: Esselamu alejkum. Imam jedno pitanje. Da li je haram električna cigareta?

ODGOVOR: Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Hvala Allahu i neka je salavat i selam na posljednjeg vjerovjesnika, a zatim:
Elektronske cigarete su se pojavile 2004.g. u Kini kao zdravija alternativa pušenja. Proizvode se u raznim oblicima, bojama i okusima preporučljivim čak ženama i djeci. Sastoje se od tri osnovna dijela: baterije, elektronskog raspršivača i nikotinskog punjenja. Sadrže tekućinu sa nikotinom.  Uvoz ove vrste cigareta je zabranjen u Australiji, Argentini, Brazilu i zaljevskim zemljama Arapskog poluotoka zbog njihove štetnosti (spomenute države su same sebi kontradiktorne, jer zabranjuju elektronske cigarete, a istovremeno dozvoljavaju klasične), dok su e-cigarete istovremeno dozvoljene u Evropskoj Uniji i Americi.
Medijsko-komercijalna propaganda koja tvrdi da upotreba ovih cigareta nije štetna potrošačima i da je odlično sredstvo za odvikavanje od pušenja klasičnih cigareta je laž i prevara iza kojih stoji biznis i zarada. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) zadnjih godina je u svojim izvještajima upozorila da e-cigarete mogu biti jako otrovne i štetne zbog nikotina i drugih otrovnih hemijskih sastojaka.

Najbitnija karakteristika e-cigareta je da sadrže nikotin kao i obične klasične cigarete. Sadržavanjem nikotina, tj. otrovnog sastojka, elektronska cigareta se ne razlikuje od obične cigarete, te prema tome ima i isti propis zabrane upotrebe. Mnogi učenjaci i komisije za fetve su izdali fetvu o zabrani konzumiranja i prodavanja e-cigareta, poput webstranice Muhammeda Saliha el-Munedždžida (https://islamqa.info/ar/170999) i islamweb.net (http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=129680).

Elektronske cigarete, kao i obične, je zabranjeno konzumirati zbog zabrane nanošenja štete samome sebi (i drugima). Na to ukazuju sljedeći šerijatski tekstovi:
Riječi Uzvišenog: “I ne bacajte sami sebe u propast” (El-Bekare, 195).
Također, kaže Uzvišeni: “I nemojte sami sebe ubijati” (En-Nisa, 29).
Hadis: “Nema štete niti nanošenja štete”. Bilježi ga Ibn Madže, Darekutni i Malik u” Muveteu” od Ebu Se’ida El-Hudrija, radijallahu anhu, a bilježi ga i Ahmed u rivajetu od Ibn Abbasa, radijallahu anhuma. Vjerodstojnim su ga ocijenili Hakim i Albani, a dobrim Ibn Redžeb i Šuajb Arnaut.

Nije dozvoljeno ni kupovati niti prodavati elektoronske cigarete. Jer ono što je zabranjeno konzumirati zabranjeno je i vršiti kupoprodaju sa njim. Na ovo ukazuje vjerodostojan hadis u kojem je došlo: „Zaista Allah, kada zabrani nešto, zabrani njegovu vrijednost (tj. njegovu kupoprodaju)“. Bilježi ga Ebu Davud, Ahmed i Darekutni od Ibn Abbasa, radijallahu anhuma, a šejh Albani i Šuajb Arnaut ga ocjenjuju vjerodostojnim.

Ve billahi tevfik.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta