Taharet

GUBLJENJE ABDESTA PRANJEM DJETETA

PITANJE: Selam alejkum.
Interesuje me da li gubim abdest ako operem dijete (od mokraće ili izmeta)?

ODGOVOR: Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Hvala Allahu i neka je salat i selam na posljednjeg vjerovjesnika, a zatim:

Shodno onome što utiče na propis gubljenja abdesta, pranje djeteta od velike ili male nužde možemo podijeliti na dva stanje:

Prvo stanje – da se prilikom pranja djeteta od velike ili male nužde ne dodirne golom šakom polni organ djeteta.

Nije mi poznato da ima razilaženja među učenjacima da se time ne kvari abdest. Jer nema dokaza da dodirivanje dubure (čmara) odrasle osobe ili djeteta, mokraće i izmeta, kvare abdest.

Drugo stanje – da se prilikom pranja djeteta (od velike ili male nužde) šakom dodirne polni organ djeteta.

U ovom slučaju oko gubljenja abdesta islamski pravnici imaju podijeljeno mišljenje shodno razilaženju, tumačenju i razumijevanju osnovne mes’ele na kojoj je izgrađeno ovo pitanje, a to je: da li dodir polnog organa kvari abdest.

Na pitanje da li dodir polnog organa djeteta kvari abdest, detaljan odgovor, sa navođenjem stavova četiri mezheba i ostalih učenjaka kao i argumentaciji, je na ovom linku:

DA LI SE GUBI ABDEST DODIRIVANJEM POLNOG ORGANA DJETETA

Ve billahi tevfik.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta