Intimni odnosi/Brak

INTIMNI ODNOS U TOKU TRUDNOĆE

PITANJE: Selam alejkum.
Kakav je islamski stav bračnog odnosa ako je žena trudna? Da li može to uticati negativno na plod? Može li da šteti ako muškarac ubaci sjeme jer već ima plod? Halalite na direktnom pitanju.

ODGOVOR: Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Hvala Allahu i neka je salat i selam na posljednjeg vjerovjesnika, a zatim:

U Šerijatu su zabranjene po pitanju intimnog odnosa dvije stvari:

Prva: polno općenje u duburu (stražnjicu) žene.

Druga: polno općenje kada je žena u stanju hajza ili nifasa.

S tim da je mužu dozvoljeno uživanje u tijelu supruge mimo polnog organa čak i u stanju hajza.
Na sve spomenuto jasno ukazuju vjerodostojni hadisi, a što nije predmet ovog pitanja.

Prema tome, na osnovu gore spomenutog se može konstatovati sljedeće: intimni odnos sa suprugom trudnicom je u osnovi dozvoljen te nema smetnje da joj muž prilazi u postelji kada god hoće i kada god ima potrebu. Jer nema šerijatskog argumenta koji ukazuje na pokuđenost ili zabranu intimnog odnosa sa trudnom suprugom.

Sa druge strane, intimni odnos sa suprugom trudnicom se može podijeliti u tri stanja:

Prvo stanje – da intimni odnos ne šteti trudnici niti joj predstavlja teškoću.

Ovo je osnovno stanje u kojem je dozvoljeno mužu da ima intimni odnos sa trudnom suprugom.

Drugo stanje – da intimni odnos šteti trudnici (trudnoći ili začetom plodu).

Da li šteti ili ne vraća se na dijagnozu i procjenu ljekara specijaliste, a ne subjektivno stanje same supruge.

Prema tome, ako trudnoj spuruzi intimni odnos nanosi štetu, onda je mužu zabranjeno da joj prilazi u postelji, jer nije dozvoljeno nanositi štetu bilo kome na osnovu vjerodostojnog hadisa u kojem Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: „Nema štete niti nanošenja štete“. Hadis bilježe Ibn Madže, Darekutni i Malik u Muveteu od Ebu Se’ida El-Hudrija, radijallahu anhu. Bilježi ga takođe Ahmed u rivajetu od Ibn Abbasa, radijallahu anhuma. Vjerodstojnim ga ocjenjuju Hakim i Albani, a dobrim Ibn Redžeb i Šuajb Arnaut. Ovim hadisom se zabranjuje nanošenja štete drugima.

Treće stanje – da intimni odnos predstavlja teškoću i veliku neprijatnost trudnoj supruzi.

U ovom stanju mužu je bolje i preče (ili čak mekruh-pokuđeno) da ne prilazi u postelji trudnoj supruzi, jer ako ona teško podnosi odnos u tom stanju onda upražnjavanje intimnog odnosa od strane muža nije od lijepog ophođenja prema supruzi.

A Uzvišeni Allah naređuje lijepo ophođenje prema ženama: „I lijepo se ophodite prema njima“ (En-Nisa, 19).

A što se tiče mišljenja, stavova i tvdnji ljekara po ovom pitanju, ona su kontradiktorna: po jednima intimni odnos treba potpuno ostaviti, po drugima je veoma korisno upražnjavati ga, po trećima zavisi od stanja trudnice, …

Ibret je u šerijatskim argumentima, osnova je dozvola u međuljuskim postupcima i nije haram osim ono zašto imamo jasne argumente Kitaba, vjerodostojnog Sunneta, valjanog kijasa i idžma (konsenzusa učenjaka) da je haram.

Ve billahi tevfik.

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta