FIKHIbadetiNamazPITANJA I ODGOVORI

JE LI ISPRAVAN IKAMET KAKO SE UČI KOD NAS

– Selam, interesuje me da li je ispravno učenje ikameta kao ezan, kao što se uči na našim prostorima i zbog čega se uči tako? Da vas Allah nagradi zbog vašeg rada na ovoj stranici, maksuz selam.

ODGOVOR: Alejkumusselam.
U vjerodostojnim hadisima je prenešeno da se ikamet može učiti na dva načina.
Prvi način:
Allahu ekber! Allahu ekber!
Ešhedu en la ilahe illa-llah!
Ešhedu enne Muhammeden resulu-llah!
Hajje ales-salah!
Hajje alel-felah!
Kad kametis-salatu! Kad kametis-salah!
Allahu ekber! Allahu ekber!
La ilahe illallah!
Ovaj način se prenosi u hadisu Abdullaha ibn Zejda, radijallahu anhu, da je Bilal, radijallahu anhu, učio ikamet ovim riječima. Hadis bilježe Ebu-Davud, Ibn-Madže, Ahmed i drugi. A Buharija ga ocjenjuje vjerodostojnim.
Drugi način:
Allahu ekber! Allahu ekber! Allahu ekber! Allahu ekber!
Ešhedu en la ilahe illa-llah! Ešhedu en la ilahe illa-llah!
Ešhedu enne Muhammeden resulu-llah! Ešhedu enne Muhammeden resulu-llah!
Hajje ales-salah! Hajje ales-salah!
Hajje alel-felah! Hajje alel-felah!
Kad kametis-salatu! Kad kametis-salah!
Allahu ekber! Allahu ekber!
La ilahe illallah
Ovaj način učenja ikameta je došao u hadisu Ebi Mahzure u kojem je rekao Poslanik, sallalahu alejhi ve sellem: “A ikamet ima sedamnaest rečenica.” Bilježi ga Tirmizi i Nesai, a vjerodostojnim ga ocjenjuju Tirmizi i Albani.
Ovaj drugi način učenja ikameta je onaj koji se praktikuje kod nas u Bosni.
Prema tome, učenje ikameta poput ezana kako se praktikuje kod nas u Bosni i na čemu je hanefijski mezheb je ispravan, na vjerodostojnom hadisu zasnovan način učenja ikameta. Nema smetnje da se ikamet uči na bilo koji od ova dva načina. Ve billahi tevfik.

Povezani članci

Također pogledaj
Close
Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta