Ibadeti

JE LI IZGRADNJA PUTA SPADA U TRAJNU SADAKU?

– Essselamu alejkum.
Volio bi brate znati da li se izgradnja puta ubraja u trajnu sadaku? Ima sada eno akcija na n-um.com za izgradnju puta u Srebrenici. Hoćul imati nagradu inšallah za to?

ODGOVOR: Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Hvala Allahu i neka je salat i selam ne posljednjeg vjerovjesnika, a zatim:

Bilježi Muslim u svom Sahihu od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Kada umre sin Ademov prekidaju mu se djela (tj. nagrada za djela) osim u trome: trajnoj sadaci, korisnom znanju i dobrom djetetu koje mu upućuje dovu“.

Takođe, prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Od onoga od čega mu’min ima nagradu nakon smrti od njegovih dobrih djela je: znanje koje raširi, dobro dijete koje ostavi, Mushaf koji ostavi u nasljedstvo, mesdžid koji izgradi, musafirhanu koju podigne, vodu koju dovede, sadaku koju da iz svog imetka dok je zdrav i živ njena nagrada mu dolazi poslije smrti“.
Hadis bilježe Ibn Madže, Ibn Huzejme i Bejheki, a El-Munziri i Albani da ocjenjuju dobrim, dok El-Busiri kaže da oko prihvatljivosti seneda ovog hadisa ima razilaženje.

U osnovi, trajna sadaka su su sve vrste vakufa, odnosno sve što se da ili izgradi u ime Allaha za potrebe Islama i muslimana, a čija se nagrada i sevap obnavlja i neprestano teče vakifima.

Pod trajnom sadakom se podrazumijeva svaka sadaka od koje muslimani (ili određena skupina muslimana) ili ljudi uopćeno imaju neprestanu korist ili ta korist traje dugo vremena dokle god postoji stvar koja je data kao sadaka.
U trajnu sadaku spadaju sljedeće stvari:

– izgradnja mesdžida, koju mnogu učenjaci ubrajaju u najbolju trajnu sadaku zbog veličine nagrade koja se dobija od namaza, učenja Kur’ana, zikra, širenja znanja i drugih ibadeta koji se rade u mesdžidima,

– štampanje Mushafa (Kur’ana) ili islamskih korisnih knjiga iz raznih oblasti šerijatskih znaosti,

– izgradnja škola u kojima se izučava šerijatsko znanje,

– popravljanje ili izgradnja puteva i mostova za muslimane,

– uvakufljenje zgrada, objekata ili kuhinja za korist i potrebe siromašnih muslimana,

– distribucija Mushafa ili korisnih islamskih knjiga,

– kupovina tepiha, sedžada, peškira i sličnog za potrebe džamija (mesdžida),

– izgradnja islamskih centara, škola za učenje Kur’ana i slično,

– pravljenje bunara za pitku vodu ili izgradnja vodovoda,

– i mnogi drugi vidovi trajne sadake.

Onaj ko da imetak kao trajnu sadaku neprestano mu teče nagrada (sevapi) sve dok se ljudi njome koriste i dokle god postoji ta trajna sadaka.

Prema tome, davanje za popravljanje puteva ili njihovu izgradnju se ubraja u trajnu sadaku i od nje insan ima sevape i nagradu sve dok ona ljudima koristi.
Ve billahi tevfik.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta