FIKHIbadetiPITANJA I ODGOVORITaharet

JE LI OD ŠARTOVA UZIMANJA GUSULA IZAPIRANJE USTA I NOSA

– Selam alejkum. Ako smo džunupi, i okupamo se s nijetom da se očistimo, a zaboravili smo izaprati usta i grlo tri puta, da li smo dužni da se ponovo okupamo kad nam naumpadne da smo zaboravili, ili možemo naknadno izaprati samo usta i grlo, bez pranja cijelog tijela?

ODGOVOR: Alejkumusselam.

Da li je izapiranje usta i nosa prilikom uzimanja gusula vadžib ili sunet po tom pitanju učenjaci imaju podijeljno mišljenje.

Imam Nevevi je u svojoj knjizi “El-Medžmu” (1/400) naveo četiri stava učenjaka po pitanju izapiranja usta i nosa uopćeno, on kaže: “Četiri su stava učenjaka oko izapiranja usta i nosa:

Prvi – da je to sunnet u abdestu i gusulu, ovo je naš mezheb (šafijski).

Drugi – da su izapiranje usta i nosa vadžib i u abdestu i u gusulu, te da je to šart valjanosti abdesta i gusula, ovo je poznatiji stav od imama Ahmeda.

Treći – da je to vadžib u gusulu a sunnet u abdestu, ovo je mišljenje Ebu Hanife i njegovih učenika.

Četvrti – da je izapiranje nosa pri abdestu i gusulu vadžib da je izapiranje usta sunnet, ovo je rivajet od imama Ahmeda a izabrao ga je i Ibn Munzir”.

Takođe, šejh Ibn Usejmin govoreći o toj temi u svojoj knjizi “Eš-Šerhu el-mumti’u” kaže: “Ima učenjaka koji kažu da nije ispravan gusul osim sa ispiranjm usta i nosa poput abdesta, dok druga skupina kaže da je ispravan gusul bez njihovog ispiranja. A ispravan je prvi stav zbog riječi Uzvišenog: “Pa se očistite” (El-Maide, 6), a ovo obuhvata čitavo tijelo a unutrašnjost nosa i usta su tijelo koje je obaveza očistiti.

Zbog toga je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio izapiranje usta i nosa pri abdestu jer to dvoje ulazi u značenje ajeta: “Operite vaša lica” (El-Maide, 6), pa ako izapiranje usta i nosa ulazi i potpada u pranje lica, a to je ono što je vadžib da se očisti u abdestu, njihovo izapiranje ulazi i potpada i u gusulu jer je taharet (čišćenje) u gusulu preči”.

Ispravno mišljenje je, a Allah zna najbolje, da je izapiranje usta i nosa pri gusulu vadžib, odnosno da je njihovo izapiranje šart valjanosti gusula.

Prema tome, po ispravnom mišljenju onaj ko uzme gusul a ne izapere usta i nos najmanje jedanput, svejedno iz zaborava ili namjerno, nije mu ispravan gusul, te ako se poslije nakon što se tijelo osuši sjeti da je zaboravio izaprati usta ili nos obavezan je ponovo uzeti gusul a nije dovoljno da naknadno samo izapere usta i nos. Ve billahi tevfik.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta