Ocjena dokumentovanje i komentar hadisa

JE LI TAČNO DA SE ONOME KO POJEDE ZALOGAJ HARAMA NE PRIMAJU DJELA 40 DANA?

PITANJE: Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Evo link predavanja:
https://www.youtube.com/watch?v=7VDRyu9_Nxo
Na početku ovog predavanju u Gradaćcu kaže ef. Nisad Drndić sljedeće (od 8:20 do 8:32 minute): „Znači, nama muslimanima Poslanik s.a.v.s. garantuje da onaj ko stavi zalogaj harama u usta 40 dana mu se ne prima dova“. Zatim, poslije toga predavač Valdet Peštalić kaže slično tome (od 14:04 do 14:12 minute): „Svaki musliman mora da bude svjestan da ukoliko konzumira haram da se njegov ibadet, dakle da li se radilo o namazu, postu, zekatu, hadžu itd., ne prihvata 40 dana“.
Pošto ja ovo prvi put čujem, zanima me je li to došlo u hadisu?

ODGOVOR: Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Hvala Allahu i neka je salavat i selam na posljednjeg vjerovjesnika, a zatim:

Slično tome što su njih dvojica rekli prenosi se u hadisu od Ibn Abbasa, radijallahu anhu. On kaže da je S’ad ibn ebi Vekkas, radijallahu anhu, rekao: „O AllahovPoslaniče, dovi Allahu da me učini od onih kojima se prima dova“. Pa mu Vjerovjesnik reče: „O S’ad, učini svoju hranu dobrom (halal), bićeš od onih kojima se dova prima. Tako mi Onoga u čijoj je ruci duša Muhammeda, zaista (Allahov) rob koji ubaciti haram zalogaj u svoju utrobu neće mu biti primljeno djelo 40 dana. I kod kojeg god (Allahovog) roba izraste meso od harama i kamate, Vatra je najpreča za njega“.

Bilježi ga Taberani u „El-Mu’adžemu el-evsatu“. Slabim ga je ocijenio El-Munziri u „Et-Tergibu“ (3/12). Kaže El-Hejsemi u „Medžme’uz-evaidi“ (1/291) da u njegovom senedu ima ravija koji mu nisu poznati. Prenosi Ibn Hadžer u „Et-Telhisu“ (4/274) da ga je slabim ocijenio Ibn El-Dževzi. Slabim ga je ocijenio i Ibn Redžeb u „Džamui’ul-‘ulumi vel-hikemi“ (1/277). A šejh Albani kaže u „Silsili d’aife“ (4/292, broj 1812) da je veoma slab.

Učenjaci hadisa su složni oko slabosti ovog hadisa, slabim su ga ocijenili El-Munziri, El-Hejsemi, Ibn El-Dževzi, Ibn Redžeb i šejh Albani.

Sa druge strane, za mnogo veće grijehe od haram zalogaja, poput zinaluka, krađe i slično, nije došlo u šerijatskim tekstovima da se djela ne primaju, pa kako onda da to bude za jedan haram zalogaj?

Sa slabim hadisom se ne dokazuje propis, a ako se navede taj hadis obaveza je naglasiti i upozoriti na njegovu slabost. Prije nego što se neki hadis iznese u javnost i izgradi na njemu određen propis, treba provjeriti njegovu vjerodostojnost ili pitati učene.

Prema tome, ovaj hadis je jako slab i ne može biti dokaz da se djela ne primaju 40 dana onome ko pojede jedan haram zalogaj. Takođe, nije dozvoljeno dokazivati ovaj propis sa ovim slabim hadisom.

Ve billahi tevfik.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta