FIKHIbadetiPITANJA I ODGOVORITaharet

JE LI ŽENA DUŽNA DA UZME GUSUL NAKON UPOTREBE VAGINALETA

– Es-selamu alejkum uvaženi šejh.
Znam da odgovarate samo na hitna pitanja, ali ja ovo pitanje smatram zaista hitnim i bitnim za još najmanje 4 sestre koje lično poznajem. Naime, radi se o propisu upotrebe vaginaleta – da li je se žena dužna okupati nakon upotrebe istih? Ne znam trebam li detaljnije pojašnjavati ovaj upit? Radi se o vaginalnim tabletama koje se propisuju ženama radi liječenja upale rodnice i umeću se u vaginu 1 ili 2 puta dnevno. Džezakumllah hajren na brzom odgovoru!
ODGOVOR: Alejkumusselam.

Da bi se odgovorilo na ovo pitanje potrebno je navesti situacije, naravno shodno šerijatskim argumentima, kada je žena obavezna izvršiti šerijatsko pranje (gusul).

Naime, ženi je vadžib uzeti gusul u sljedećim slučajevima:

Prvi – kada njen muž (ili neko drugi u slučaju zinaluka i slično) polno opći sa njom svejedno doživjela orgazam ili ne.

Dokaz: hadis od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, kojeg bilježe Buharija i Muslim u svojim Sahihima da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada sjedne između njena četiri uda (ruku i nogu) zatim polno opći sa njom obavezan je gusul”, a u rivajetu kod Muslima: “Pa makar i ne doživio orgazam”.

Drugi – kada u snu doživi poluciranje (intimni odnos) i kada ustane nađe tragove tekućine na odjeći ili postelji, a ako ne nađe tragove nije dužna uzeti gusul.

Dokaz: hadis od Ummu Seleme, radijallahu anha, kojeg bilježe Buharija i Muslim u svojim Sahihima u kojem je došlo da je ona rekla: “O Allahov Poslaniče, zaista se Allah ne stidi istine, pa je li žena dužna uzeti gusul ako polucira?” A on odgovori: “Da, ako vidi vodu (tragove)”. “Zar u žene imaju tragovi?”, upita ona. “Pa otkud da dijete liči na nju”, odgovori on, sallallahu alejhi ve sellem.

Treći – kada u javi doživi orgazam svejedno da li izašla tekućina iz polnog organa ili ne.

Dokaz: hadis kojeg bilježi Muslim u svom Sahihu od Ebu Seida El-Hudrija, radijallahu anhu, u kojem je došlo da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Voda (gusul) je zbog vode (sjemena)”. A pošto sjeme i tekućina kod muškarca i žene izlaze kao posljedica doživljavanja orgazma obavezan je gusul zbog njega i ako ne izađe sjeme ili tekućina.

Na osnovu gore spomenutog dolazimo do zaključka da žena nije dužna uzeti gusul nakon upotrebe vaginaleta (vaginalnih tableta) jer to ne potpada ni pod jedan slučaj (intimni odnos, poluciranje ili orgazam) zbog kojeg je žena dužna uzeti gusul (tj. izvršiti šerijatsko kupanje). Ve billahi tevfik.

Povezani članci

Također pogledaj
Close
Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta