Intimni odnosi/Brak

KAKO POSTUPITI SA SUPRUGOM AKO NEĆE DA SE POKRIJE?

PITANJE: Esselamu-alejkum.
Molim vas da mi u ime Allaha pomognete sa savjetom po pitanju mog braka. Naime, u braku sam godinu i pol sa ženom koja klanja i posti ali neće da se pokrije. Znam kakav je propis hidžaba, to zna i moja žena jer sam joj pojasnio a pojasnile su joj i druge sestre koje su već pokrivene. Ona sama kaže da razumije taj propis ali da jedostavno još nije spremna za to iz više razloga. Kaže kako će se možda pokriti za 10 godina ali ne može ni to sa sigurnošću obećati. Ja sam se zaista potrudio da joj to nametnem i objasnim ali ona to jednostavno ne može prihvatiti. Čak sam joj nagovještavao i razvod ali ona i dalje ostaje pri svome stavu. Kakva je moja odgovornost spram ove situacije? Da li sam obavezan da se razvedem od svoje supruge? Allah Vam dao svaki hajr!

ODGOVOR: Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Hvala Allahu i neka je salat i selam na posljednjeg vjerovjesnika, a zatim:

Odgovor na ovo pitanje je izgrađen na tri šerijatske mes’ele:

Prvo – pokrivanje punoljetne muslimanke

Pokrivanje punoljetne žene muslimanke je vadžib po Kur’anu, Sunnetu i idžmau (konsenzusu) učenjaka ovog Ummeta.

Nema razilaženja među učenjacima da je žena muslimanka dužna pokriti čitavo tijelo. Razilaze se oko pokrivanja lica, tj. da li je njegovo pokrivanje vadžib ili sunet, i oko pokrivanja šaka i stopala žene, tj. da li njihovo pokrivanje vadžib ili je dozovljeno otkriti.

Dokazi iz Kur’ana, Sunneta, idžma’a, kijasa (analogije), predaja ashaba i zdravog razuma koji ukazuju na obavezu pokrivanja punoljetne muslimanke su mnogobrojni i što je uglavnom općepoznato svakom muslimanu.

Bitno je naglasiti da pokrivanje žene muslimanke nije stvar njene želje, lijepog ahlaka, sviđanja, mode, trenda i dopadanja, nego je to jedna od temeljnih vjerskih obaveza za ženu.

Drugo – odgovornost glave porodice (muža) za pokrivanje supruge

Kaže Uzvišeni: „O vi koji vjerujete, sebe i porodice svoje čuvajte od vatre čije će gorivo ljudi i kamenje biti“ (Et-Tahrim, 6). Čuvanje porodice od vatre biva naređivanjem da čine vadžibe i zabranjivanjem činjenja harama.

U hadisu mutefekun alejhi od Ibn Omera, radijalahu anhuma, je došlo da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Svi vi ste pastiri (čuvari) i biće te pitani (tj. odgovorni ste) za svoje potčinjene. Imam (vladar) je pastir (čuvar) i odgovoran je za svoje potčinjene, muškarac je pastir (čuvar) u svojoj porodici i odgovoran je za svoje podanike, žena je pastirka (čuvar) u kući svoga muža i ona je odgovorna za njoj podčinjene, sluga je pastir (čuvar) imetka njegovog vlasnika“. Hadis ukazuje da je muškarac, koji je glava porodice (muž), čuvar porodice i da će biti odgovoran za nju u izvršavanju vadžiba i ostavljanju harama.

Takođe, u hadisu kojeg bilježi Muslim u svom Sahihu od Ebu Se’ada El-Hudrija, radijallahu anhu, kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: „Ko od vas vidi neki munker (da se čini zabranjeno djelo) neka ga promijeni rukom, a ako nije u mogućnosti neka promjeni riječima, a ako nije u stanju neka ga zaniječe srcem, a to je najslabiji (vid) imana“. Hadis ukazuje na obavezu otklanjanja munkera (zabranjenih djela) prvenstveno rukama onima koji su to u stanju uraditi, a muž u svojoj kući je u mogućnosti te je obavezan.

Svi spomenuti šerijatski tekstovi ukazuju na to da je muž kao glava porodice obavezan da naređuje svojim ukućanima koji su pod njegovim skrbništvom da izvršavaju vadžibe ove vjere i da te naredbe rukom sprovodi, u protivnom on griješan kod Allaha.

A to znači da supruga koja nije i neće da se pokrije da nije samo ona griješna zbog toga nego je i njen muž kao glava porodice u čijoj kući se to odvija takođe griješan.

Treće – propis talaka ženi koja ne praktikuje vadžibe vjere

Davanje talaka ženi može biti haram, mekruh, mubah (dozvoljeno), mustehab i vadžib, shodno stanju i okolnosti.

Oko davanja talaka ženi koja neće da praktikuje i primjenjuje neke vadžibe vjere, poput redovnog klanjanja, posta, pokrivanja i slično, učenjaci imaju dva stava. Prvi da je vadžib da se sa njom razvede nakon što uradi sve što je potebno da se stanje promijeni. Drugi da je mustehab. Prvi stav je bliži ispravnom imajući u vidu loše posljedice takve supruge na djecu.

Konkretan odgovor na pitanje:

Pošto si uložio dovoljno truda oko savjetovanja, podsticanja i naređivanja da se pokrije, tako je navedeno u pitanju, ti trebaš uraditi sljedeće:

Prvo – Daj svojoj supruzi rok od mjesec dana (više ili manje shodno koliko procjeniš da je dovoljno) da se u toku tog roka pokrije, i najavi joj ako se ne pokrije (onako kako se treba pokrit, znači džilbab a ne suknjica i košuljica) do kraja roka da je puštena, tj. da je razvedena od tebe, sa istekom zadnjeg dana roka. U toku tog perioda joj ne prilazi u postelji (ako vidiš da će efikasnije djelovati na nju) iz razloga da bude svjesna težine tog problema, i reci joj zašto joj ne prilaziš.

Ako se pokrije u tom periodu dobro i jeste, jer je to bio cilj uslovljavanja.

Drugo – Ako se ne pokrije u tom periodu sa istekom zadnjeg dana ona je dobila talak, tj. puštena je.

Ovakvo njeno ponašanje ukazuje da je njoj svejedno i da je nemarna za dvije veoma krupne i velike stvari u životu:

1- da ne ispuni obavezu pokrivanja prema Allahu,

2- da joj nije stalo do braka, jer čak iako je u pitanju razvod braka ona daje prednost nepokrivanju nad razvodom.

A to znači, da ona kao takva zaista ne zaslužuje da ti bude žena, te da sebi trebaš naći bolju ženu od nje koja se više boji Allaha i koja bolje praktikuje vjeru, a takvih je elhamdulillahi mnogo.

Savjetujem, te da u ovome budeš OZBILJAN, ČVRST I NEPOKOLEBLJIV.

Ne nasjedaj na njeno posredovanje preko njenih ili tvojih roditelja, ili vašh zajedničkih prijatelja i slično.

Žena koja neće radi Allaha da se pokrije, i radi tebe koji joj to naređuješ radi Allaha, i radi razvoda braka zbog toga, takva žena tebi ne treba.

A ti znaj, da ako nešto radi Allaha ostaviš Allah će ti to nadoknaditi boljim, kao što je došlo u ajetu i vjerodostojnim hadisima.
Ve billahi tevfik.

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta