FIKHIbadetiNamazPITANJA I ODGOVORITaharet

KLANJANJE NAMAZA SA NEISPRAVNIM ABDESTOM

– Esselamu alejkum !Imam jedno pitanje u vezi laka na noktima.Prije nekoliko dana sam pročitala da je žena obavezna uklanjati lak svaki put kada se bude abdestila za namaz, kako bi voda mogla doći do nokata. U slučaju da ne ukloni lak prilikom abdesta, njen abdest će biti nevažeći, a samim tim i namaz. Mene zanima, da li to znači da je svaki namaz koji sam obavila nevažeći ? Jer ja sam klanjala sa lakom na noktima, naravno jer nisam znala.Neka vam Allah da svako dobro za vaš trud.

ODGOVOR: Alejkumusselam.

Osoba koja uzima abdest preko lakiranih noktiju, njen abdest je neispravan a samim tim i namaz koji obavi poslije njega.

 

Prema tome, sve namaze koje si obavila u takvom stanju se smatraju neispravnim jer im nedostaje šart, a to je šerijatski valjan abdest.

A to što si iz neznanja tako postupala ti nemaš grijeha sa te strane jer Allah, dželle še’nuhu, neće kazniti svoga roba koji uradi neki grijeh iz neznanja. Oko toga da je neznanje opravdanje kod Allaha, dželle še’nuhu, da ne kazni Svoga roba za ono što uradi iz neznanja nema razilaženja među islamskim učenjacima, osim u pitanjima grijeha velikog širka.

Međutim, da li ti imaš opravdanje kod Allaha, dželle šenuhu, što nisi naučila ili nastojala da naučiš ovo pitanje, to ostaje između tebe i Allaha, dželle še’nuhu.

A što se tiče naklanjavanja namaza koje si u tom stanju klanjala iz neznanja, a oni se sa šerijatske strane smatraju neispravnim, učenjaci imaju podijeljeno mišljenje da li je obaveza naklanjati namaze koji su klanjani neispravno zbog neupotpunjavanja nekog šarta ili rukna namaza iz neznanja da su to šartovi ili ruknovi namaza.

Stav učenjaka koji smatraju da nije obaveza naklanjati te namaze je bliži ispravnom na osnovu dokaza hadisa mutefekun alejhi. U tom hadisu je došlo da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, tri puta vratio jednog ashaba koji je klanjao u mesdžidu da ponovi namaz jer ga nije ispravno klanjao, a zatim mu je pojasnio kako se klanja ispravan namaz sa upotpunjavanjem ruknova namaza a da mu pri tome nije naredio da naklanja namaze koje je do tada takođe tako neispravno klanjao.

Sa druge strane, u tvom slučaju je u pitanju velik broj namaza (što se razumije iz pitanja) koje treba naklanjati, a njihovo naklanjavanje je praktično teško izvodljivo, kako sa strane nepoznavanja tačnog broja neispravno klanjanih namaza, a tako i sa strane teškoće da se ti namazi naklanjaju, zbog toga sa tebe spada odgovornost naklanjavanja tih namaza. Na tebi je da se pokaješ Allahu, dželle še’nuhu, za propuste koje si učinila a koji su te doveli do tog da počiniš ovu grešku, takođe da se više ne vraćaš na slično djelo. Ve billahi tevfik.

 

 

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta