FIKHIbadetiNamazPITANJA I ODGOVORI

KLANJANJE NAMAZA ZA DŽAHILOM

PITANJE: Esselamu alejkum.
Naime htio bih da znam da li mi je dozvoljeno da klanjam iza osobe koja je stava da je brada u islamu laž, kako ljudi nisu imali žileta zato se nisu brijali. Zatim, da je bereket u tome kad polozimo novac na banku a kamatu koju nam daje banka podjelimo siromasima. Napomenuo bih da ta osoba prakticira određene sunete kao sto je dizanje ruku, zikr poslije farz namaza, kako ona kaže da je “vehabijski” orjentisana.
ODGOVOR: Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Hvala Allahu i neka je salavat i selam na posljednjeg vjerovjesnika, a zatim:

 

Postoje ljudi koji su džahili (neznalice). Džahil (neznalica) je onaj ko nema znanja o nečemu ili ima poimanje nečega drugačije od onoga kako je u stvarnosti.

Učenjaci Usulul-fikha dijele džahile na dvije vrste: besit i murekkeb.

Džahil besit ili jednostavni neznalica je onaj koji ne zna i zna da ne zna.

Džahil murekkeb ili dvostruki neznalica je onaj koji ne zna, a tvrdi ili misli da zna. Njegov džehl je sastavljen od dva džehla: nema znanja i ne zna da ne zna.

Osoba spomenuta u pitanju je džahil murekkeb, jer u gore navedenim pitanjima on ne samo da nema znanja, nego je ubjeđen da zna, a to znanje je pogrešno

Nije mi poznato da ima razilaženje među učenjacima oko dozvoljenosti i ispravnosti namaza za takvim imamom. Naravno, mustehab je da se za imame postavljaju najučenije osobe. Međutim, to često nije u rukama džematlija.

Prema tome, nema smetnje da se klanja za osobom koja ima stavove koji ukazuju na njen džehl. Namaz za njom je ispravan. A Allah zna najbolje.

Ve billahi tevfik.

http://www.ehlus-sunne.ba

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta