FIKHIbadetiNamazPITANJA I ODGOVORI

TREBA LI IMAM UČITI “rabbena ve lekel hamd”

TREBA LI IMAM UČITI “rabbena ve lekel hamd”
– Es-selamu alejkum. Htio sam da vas pitam jer sam učenik medrese, i budem dosta često imam, pa da li imam nakon ruku’a i nakon izgovora “semi’Allahu limen hamideh” izgovara riječi “Rabbena ve lekel-hamd, hamden kesiren tajjiben mubarekenfihi”?? Allah vas nagradio..

ODGOVOR: Alejkumusselam.
Bilježe Buharija i Muslim u svojim Sahihima od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kada bi se dizao sa rukua rekao bi “SEMIALLAHU LIMEN HAMIDEH”, a zatim kada bi se ispravio i smirio rekao bi: “RABBENA VE LEKEL HAMD”.
Takođe, bilježi Muslim u svom Sahihu od Ibn Omera, radijallahu anhuma, isto što je spomenuto u gornjem hadisu.
Prema tome, nema sumnje da je propisano (mustehab) i imamu da izgovori “RABBENA VE LEKEL HAMD”. Ve billahi tevfik.

 

 

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta