FIKHIbadetiNamazPITANJA I ODGOVORI

KLANJANJE SJEDEĆI U AUTU

PITANJE: Esselamu Alejkum.

Imam jedno pitanje vezano za Namaz: sa obzirom da sam putnik interesuje me dali mi je ispravan Namaz kad klanjam za volanom u autu?
Unaprijed Hvala, Allah vas nagradio.

ODGOVOR: Alejkumusselam.

 

Putnik klanja farz namaze, tj. pet propisanih namaza, ili nafilu pod kojom se misli na vitr namaz, sabahske sunnete i noćni namaz. To je ono što je propisano klanjati musafiru.

Što se tiče klanjanja farz namaza, musafiru je sunnet da krati i spaja, a osnov je da namaz klanja sa izvršavanjem svih ruknova od kijama (stajanja), ruku’a i sedžde, svejedno klanjao u nekom objektu, na vani ili u prevoznom sredstvu.

Dokaz za ovo je hadis koji bilježi Buharija u svom Sahihu od Džabira, radijallahu anhu, da kaže: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bi klanjao na svojoj jahalicu u pravcu u kojem ona ide, a kada bi htio klanjati farz sišao bi i okrenuo se prema Kibli”. Iz hadisa se razumije da se farz namaz musafira u osnovi mora klanjati sa ispunjavanjem svih šartova i ruknova, između ostalog da se okrene u pravcu Kible i da klanja stojeći. Ako je musafir u stanju da ovako klanja i u prevoznom sredstvu poput broda, aviona i slično obaveza mu je to učiniti.

A ako musafir putuje u prevoznom sredstvu, on može da putuje u svom vlastitom prevoznom sredstvu ili u nekom od javnih sredstava prevoza, poput autobusa, vozova i slično.

Pa ako putuje u svom autu i slično obavezan je da stane sa autom i nađe odgovarajuće mjesto gdje može obaviti farz namaz. Iz ovoga se izuzima situacija nužde, poput toga da nema gdje stati sa autom, ili ima gdje stati ali nema gdje klanjati zbog kiše, nevremena, blata, straha da će mu neko nauditi i sličnog, a boji se da će mu isteći namasko vrijeme ako ne klanja sjedeći u vlastitom autu.

U ovom slučaju obavezan je da stane sa autom i okrene ga u pravcu Kible i tada mu je dozvoljeno da klanja sjedeći u autu. A ako bi predpostavili da ne može ni sa autom negdje stati, a bojazan je da će mu isteći namasko vrijeme, dozvoljeno mu je zbog nužde klanjati sjedeći u autu u pravcu u kojem auto ide. Ali sve ovo su izuzeci i nužna stanja i niukom slučaju ne smije biti pravilo u načinu klanjanja musafira farz namaza.

A ako musafir putuje u javnom prevozu, poput autobusa i voza i nema uslova i mogućnosti da klanja stojeći sa ruku’om i sedždom, a ako ne bi klanjao isteklo bi mu namasko vrijeme, dozvoljeno mu je zbog nuže da klanja sjedeći na mjestu gdje svakako sjedi.

A što se tiče klanjanja nafile od strane musafira pod kojom se misli na vitr namaz, sabahske sunnete i noćni namaz, njemu je dozvoljeno da ih klanja u prevoznom sredstvu, poput auta, autobusa, voza, aviona, jahalice i slično, na mjestu gdje sjedi pri čemu nije uslov da bude okrenut u pravcu Kible, niti da prilikom klanjanaj ispunjava ostale ruknove namaza, poput kijama (stajanja), ruku’a i padanja na sedždu.

Dokaz za ovo je isti gore spomenuti hadis “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bi klanjao na svojoj jahalicu u pravcu u kojem ona ide, a kada bi htio klanjati farz sišao bi i okrenuo se prema Kibli”.

Takođe, u hadisima koje prenose Abdullah ibn Omer, Enes, i Amir ibn Reb’ia, radijallahu anhum, a bilježe ih Buharija i Muslim, se navodi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, klanjao vitre i noćni namaz na jahalici išareteći prilikom odlaska na ruku’u i sedždu i ne okrećući se prema Kibli nego u pravcu kretanja jahalice. U rivajetu od Amira ibn Rebi’e, radijallahu anhu, je došlo da je vidio Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je klanjao noćni namaz na putovanju na jahalicu u pravcu u kojem ona ide, a u rivajetu kod Muslima je dodao da je išaretio svojom glavom (klanjajući) u bilo kom pravcu da se jahalica usmjeri, a nije to radio klanjajući propisane farz namaze.

Ve billahi tevfik.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta