Savremena pitanja

KLANJANJE U MESDŽIDU KOJI ODSTUPA OD KIBLE ZA 45 STEPENI

PITANJE: Esselamu alejkum, primjetili smo odstupanje u mesdžidu od Kible za čak 45 stepeni tj. klanjamo dosad prema jugu. Ne znam kako dosad nitko nije reagirao na to ali je li naša dužnost da to ispravimo bez obzira sto će to izazvati u džematu veliku polemiku?!

ODGOVOR: Alejkumusselam.
Okretanje u pravcu Kible je šart valjanosti namaza oko čega nema razilaženja među učenjacima. Iz ovog se izuzimaju dva slučaja: kada je klanjač u nemogućnosti okrenuti se prema Kibli i kada klanja nafilu jašući životinju ili putujući u prevoznom sredstvu. Takođe, nema razilaženja među učenjacima da onaj ko vidi Kabu da je obavezan okrenuti se tačno prema njoj. Za razliku od onog ko ne vidi Kiblu koji je obavezan okrenuti se prema pravcu Kible a ne prema samoj Kibli, na ovome je džumhur (većina) učenjaka, a od njih na ovom stavu su Ebu Hanife, Malik i Ahmed.

Dokaz za ovaj stav okretanja prema pravcu Kible (onome ko ne vidi svojim očima Kabu) su riječi Uzvišenog: “Ti lice svoje Svetom hramu okreni, i gdje god se nalazili, vi lica svoja prema toj strani okrenite” (El-Bekare, 150).

Takođe hadis od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, kojeg bilježe Tirmizi, Nesai i Ibn Madže a kojeg su Albani i Abdulkadir Arnaut ocijenili vjerodostojnim (dok ga neki drugi muhaddisi ocjenjuju slabim), a u kojem je došlo: “Između Istoka i Zapada je Kibla”.

A u zborci kod Rezina je dodatak: “Kada se okreneš u pravcu i nevidiš je”, a Ibn Omera, radijallahu anhu, kaže: “Kada učiniš Zapad sa tvoje desne strane a Istok sa lijeve ono što je između tog dvoga je Kibla kada se okreneš prema Kibli”.

Ovaj hadis se odnosi na stanovnike Medine i one koji su u tom pravcu.

Takođe, složni su učenjaci da oni koji klanjaju u dugom safu koji je mnogostruko veći od širine same Kabe da su klanjači na samom kraju safa okrenuti prema pravcu Kible a ne prema samoj Kibli (Kabi) a njihov namaz je ispravan po idžmau učenjaka.

U svjetlu gore spomenutog onaj ko je daleko od Kabe nije dužan da se okrene osim u njenom pravcu na način tako da preovlada kod njega mišljenje da se okrenuo u njenom pravcu.

A onaj ko klanja sa odstupanjem od pravca Kible za 45 stepeni taj je učinio Kiblu sa svoje lijeve ili desne strane te mu Kibla nije u njegovom pravcu okretanja, što znači da je njegov namaz neispravan i nije mu dozovljeno nakon što sazna za ovo da nastavi tako klanjati. A namaze koje je tu klanjao do sada nije dužan naklanjati.

Trebate tražiti od imama mesdžida ili džamijskog odbora da se to pod hitno riješi i da se klanja u pravcu Kible. A ako oni odbiju ili dobiju instrukcije od nadležnih da ništa ne mijenjaju nije dozvoljeno klanjati u tom mesdžidu u tom pravcu u kojem se okreću jer se ne ispunjava šart valjanosti namaz: okretanje u pravcu Kible. Ve billahi tevfik.

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta