Razno

KNJIGA „FIKHUS-SUNNE“ I NJEN AUTOR

PITANJE: Selam alejkumu.
Zanima me koliko je valjana i ispravna knjiga knjiga „Fikhus-sunne“ i njen autor Sejjid es-Sabik?

ODGOVOR: Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Hvala Allahu i neka je salavat i selam na posljednjeg vjerovjesnika, a zatim:

O šejhu
Alim i šejh Sejjid es-Sabik, autor poznate knjige iz fikha „Fikhussunne“, rođen je u Egiptu 1915., a preselio 2000. po Miladiju. Završio je šarijatski fakultet i bio je jedan od alima poznatog univerziteta El-Azhar (u Kairu). Od studentskih dana je postao aktivan član pokreta Ihvanul-muslimin. Bio je optužen da je izdao fetvu za dozvolu atentata i ubistva ministra En-Nekrašija. Zbog toga je u tadašnjim medijima nazvan muftijom za prolivanje krvi (muftid-dima’). Međutim, u toku sudskog procesuiranja je oslobođen optužbe. 1949.g. biva zatvoren sa skupinom članova pokreta. Nakon zatvora je postavljen za direktora Odjela za kulturu u Ministarstvu vakufa. Pred kraj života preselio je u Mekku i predavao na Univerzitetu Ummul-kura. Dobitnik je nagrade Melik Fejsal 1993.g. za zasluge i dostignuća u oblasti islamskog prava.
Ono što se uopšteno prigovara pokretu Ihvanul-muslimin u akidi i menhedžu, to se odnosi i na ovog istaknutog šejha i aktivistu pokreta.

O knjizi
Specijalizirao se u islamskom pravu – fikhu. Najbolja i najbitnija knjiga koju je napisao je bez sumnje „Fikhussunne“ (objevljena u tri toma). Knjigu je napisao po nagovoru i podsticaju vođe pokreta Ihvanul-muslimin Hasana el-Bene. Od bitnih i pohvalnih principa kojih se držao pri pisanju knjige su:
– nevezivanje za određeni fikhski mezheb,
– odbacivanje mezhebske gorljivosti uz poštovanje stavova mezheba i učenjaka uopšteno,
– odabiranje stava koji ima argumente u Kitabu, Sunnetu, idžmau ili kijasu,
– nenaviđenje stavova mezheba i učenjaka osim kada je neophodno,
– lagano, jednostavno i uprošteno pojašnjavanje mes’ela,
– navođenje mudrosti i smisla propisa.
Ova savremena fikhska knjiga se ubraja u jednu od hvale vrijednu knjigu koja ne slijedi slijepo nijedan mezheb niti ijednog učenjaka, nego šerijatske argumente i njihovu snagu.
Naravno, kao i svaka druga knjiga i ona ima nedostataka, grešaka i pogrešnih tumačenja koje znaju eksperti islamskog prava, a što nije predmet ovog teksta.
Od globalnih mahana je što ima mnogo slabih hadisa sa kojima se dokazuju propisi i na njima grade, a autor nije ukazao na slabost tih hadisa. Šejh Albani je pismenim kontaktom pojasnio slabost mnogih hadisa kao i tumačenja određenih pitanja. Na te primjedbe šejh Sejid es-Sabik nije reagovao, pa je šejh Albani napisao knjigu „Temamul-minne“ (jedan tom) u kojoj je pojasnio i ukazao na slabost mnogih hadisa i greške određenih mes’elama za koje je smatrao da je autor pogrešio. U prijevodu ove fikhske knjige na naš jezik nije navođena ocjena hadisa, što je velika mahana, a dovoljno je bilo da se samo ukaže na slabost onih hadisa koje je šejh Albani ocijenio takvima.

Ve billahi tevfik.

Povezani članci

Također pogledaj
Close
Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta