Ekonomija/Kupoprodaja

KUPOVANJE CIGARETA DRUGOME

PITANJE: Esselamu alejkum cijenjeni šejh,
Znamo da je konzumiranje cigara haram, ali da li je dozvoljeno kupovati nekoj osobi cigare uz njenu želju, tj. da li je meni dozvoljeno da kupujem mojoj majci cigarete od njenih para?

ODGOVOR: Alejkumusselam.

Propis konzumiranja cigareta
Konzumiranje i kupovanje cigareta je zabranjeno na osnovu argumenata Kitaba i Sunneta.

Kaže Uzvišeni: “I sami sebe ne bacajte u propast” (El-Bekare, 190), takođe u drugom ajetu kaže: “I sami sebe ne ubijajte” (En-Nisa, 29).

Kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Nema štete niti nanošenja štete”. Hadis bilježe Ibn Madže, Darekutni i Malik od Ebu Se’ida El-Hudrija, a dobrim na osnovu mnoštva rivajeta su ga ocijenili Ibn Redžeb, Albani i mnogi drugi muhadisi.

A pošto konzumiranje cigareta nanosi štetu ljudskom organizmu oko čega nema razilaženja među medicinskim stručnjacima, gore spomenuti šerijatski tekstovi ukazuju na zabranu konzumiranja cigareta jer sa njima čovjek sam sebe baca u propast, postepeno se ubija i nanosi sam sebi štetu a što je zabranjeno tim istim šerijatskim tekstovima.

A ono što je zabranjeno konzumirati zabranjeno je i vršiti kupoprodaju sa njim. Na ovo ukazuje vjerodostojan hadis u kojem je došlo: „Zaista Allah kada zabrani nešto zabrani njegovu vrijednost (tj. njegovu kupoprodaju)“. Bilježi ga Ebu Davud, Ahmed i Darekutni od Ibn Abbasa, radijallahu anhuma, a Šuajb Arnaut ga ocjenjuje vjerodostojnim.

Kupovanje cigareta drugome

Na osnovu gore spomenute zabrane konzumiranja i kupoprodaje cigareta, takođe nije dozvoljena kupovina cigareta nekome drugom za njegov vlasiti novac pa makar to bili vlastiti roditelji, jer to predstavlja pomaganje u griješenju prema Allahu. To jest, ako je toj osobi zabranjeno konzumiranje cigareta zabranjeno je i drugima da je pomažu u tome sa kupovinom, dostavom cigareta i slično.

Dokaz da je ovo zabranjeno su riječi Uzvišenog: „I nemojte se međusobno potpomagati u griješenju u neprijateljstvu“ (El-Maide, 2). Ovim ajetom Allah, subhanehu ve te’ala, zabranjuje mu’minima da se međusobno pomažu u činjenju grijeha, a grijeh je ono što je je zabranjeno.

Ve billahi tevfik.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta