Ekonomija/Kupoprodaja

KUPOVINA UKRADENE STVARI

PITANJE: Esselamu alejkum i unaprijed hvala na odgovoru. Moje pitanje glasi:”Da li je dozvoljeno kupiti stvar za koju sigurno znamo da je ukradena?”

ODGOVOR: Alejkumusselam.
Prodaja ukradene stvari predstavlja prodaju onoga što se ne posjeduje kao i prodaju tuđeg imetka bez saglasnosti i pristanka njegovog vlasnika. A prodaja onoga što se ne posjeduje je šerijatski zabranjena na osnovu toga što je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio prodaju onoga što se ne posjeduje u hadisu kojeg bilježe Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, Ibn Madže i Ahmed a vjerodostojnim su ga ocijenili Tirmizi, Ibn Huzejme i Hakim.

A prodaja tuđeg imetka bez saglasnosti njegovog vlasnika je zabranjena kur’anskim ajetom: “O vjernici, jedni drugima na nedozvoljen način imetak ne prisvajajte, ali dozvoljeno vam je trgovanje uz obostrani pristanak” (En-Nisa, 29), kao i hadisom: “Nije dozvoljen imetak čovjeka muslimana osim sa njegovim pristankom” (bilježi ga Ebu Davud, a vjerodostojnim ga ocjenjuje Albani).

A sa druge strane, onome ko zna da je imetak koji se prodaje ukraden njemu nije dozvoljeno da ga kupuje jer bi to značilo da on kupuje od onoga ko nije vlasnik onoga što prodaje niti je ovlašten od njegovog vlasnika da ga prodaje. U protivnom, ako kupi imetak sa znanjem da je on ukraden on je učesnik u krađi jer ga potpomaže u njoj. A Uzvišeni Allah zabranjuje potpomaganje u griješenju: “A nemojte se međusobno potpomagati u griješenju i neprijateljstvu” (El-Maide, 2).

Prema tome, zabranjena je i prodaja i kupovina ukradenog imetka. Ve billahi tevfik.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta