Smrt/Dženaza

MUSLIMANSKO MEZARJE

PITANJE: Esselamu alejkum.

Imamo u selu mezarje koje se više nemože širiti. Jedan čovjek je na svoju ruku bez, dogovora sa mještanima, ukopao svoju ženu na svoju zemlju, te rekao da je on sad otvorio mezarje. Nakon toga su se još neke osobe ukopale tu, koje su bile familija tom čovjeku. Poznavajući sve te osobe koje su tu ukopane (4-5), niko od njih nije obavljao namaz niti je živio vidljivo islamski, osim što su imali muslimanska imana. Neznajući kad će nam doći zadnji čas, razmišljamo o tome, da li ćemo se ukopavati tu ili ne? Pa nas interesuje šerijatski propis u vezi ovog? Da li treba paziti u koje mezarje se ukopavati ili ne!

ODGOVOR: Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Hvala Allahu i neka je salavat i selam na posljednjeg vjerovjesnika, a zatim:

Muslimansko mezarje je svako mezarje u kojem se ukopavaju muslimani u općem smislu te riječi, kao i svako mezarje koje je općepoznato kao muslimansko. Složni su učenjaci da nije dozvoljeno ukopavati u muslimansko mezarje murtede (otpadnike od vjere) za koje kadija ili učenjaci presude da su otpadnici od vjere. Isto tako, nema razilaženja među učenjacima da nije dozvoljeno ukopavati u muslimansko mezarje kjafire bilo koje vrste. Za razliku od munafika (licemjera), tj. onih koji javno ispoljavaju Islam, a nisu svoje licemjerstvo javno ispoljili i zbog toga protekfireni, oni se ukopavaju u muslimansko mezarje. Jer se prema njima ophodi na osnovu njihove vanjštine.

Međutim, postavlja se pitanje: šta ako odgovorni za muslimanska mezarja ne vode računa o tome ko se sve ukopava u muslimanska mezarja? I ne samo to, nego se svjesno ukopavaju u muslimanska mezarja ljudi koji za sebe kažu da su ateisti i umru na tome, s tim da su plaćali članarinu vjerskoj zajednici, ili je nakon njihove smrti plati njihova rodbina. Čak se sprečavaju oni koji ne plaćaju članarinu da se ukopavaju u muslimanska mezarja.

Kao da je kriterij ukopavanja u muslimanska mezarja plaćanje članarine a ne pripadnost Islamu. Odgovornost za ukopavanje nemuslimana čije je nevjerstvo jasno ko bijeli dan u muslimanska mezarja i zlouptrebljavanja monopola nad tim mezrjima, koja su vakuf te na njih imaju pravo svi muslimani plaćali članarinu ili ne plaćali,  je na onima kojima je to povjereno i oni će biti pitani za to.

Prema tome, muslimani se ukopavaju u mezarja koja su općepoznata kao muslimanska pa makar u njima bili ukopavani oni kojima to nije dozvoljeno, poput murteda i kjafira.

Ve billahi tevfik.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta