Ocjena dokumentovanje i komentar hadisa

NAGRADA RODITELJIMA ZA PODUČAVANJE DJETETA HIFZU KUR’ANA

PITANJE:
Esselamu alejkum.

Čitala sam o nagradama koju će dobiti roditelji čija djeca su hafizi Kur’ana, zanima me konkretno, da li ako postanem hafiz Kur’ana, da li će i moji roditelji dobiti takvu nagradu? Obzirom da ne živim s njima (udata sam), nisu me naučili sufaru, u skorije vrijeme su se prihvatili vjere, ili ta nagrada važi samo za roditelje koji su odgojili dijete u islamu i pomagali mu na putu hifza? Allah Vas nagradio.

ODGOVOR:
Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu, neka je salavat i selam na posljednjeg Vjerovjesnika, a zatim:
Svi hadisi na ovu temu su slabi.

Od tih hadisa su sljedeći:

1. Od Muaza Džuhenija, radijallahu anhu, se prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko uči Kur’an i radi po onome što je u njemu, Allah će staviti njegovim roditeljima krunu na Sudnjem danu, njena svjetlost je bolja od svjetlosti sunca u vašim kućama na dunjaluku, a šta tek mislite o onome ko radi po tome.” Hadis bilježe Ebu Davud, Hakim, Ahmed i Bejheki. Hadis je slab zbog slabosti ravije Zebbana Ibn Faida. Slabim su ga ocjenili Zehebi i Albani.

2. Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, se prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Na Sudnjem danu, Kur’an će doći u liku iscrpljenog čovjeka, pa će kazati svome učaču: ‘Da li me poznaješ? Ja sam onaj koji ti je noću uskraćivao san i zbog mene si danju bio žedan. Zaista svaki trgovac od svoje trgovine želi zaradu, a ti ćeš danas biti nagrađen mnogo više od bilo kojeg trgovca.” Pa će dobiti vlast u desnu ruku, a vječnost u lijevu, a na glavu će mu biti stavljena kruna časti, a njegovim roditeljima bit će ogrnuti ogrtači koji su vredniji od dunjaluka i onoga što je na njemu. Oni će kazati: ‘Gospodar naš, zbog čega smo to dobili?’, pa će im biti rečeno: ‘Zato što ste svoje dijete podučili Kur’anu.” (Bilježi Taberani u El-Evsatu)

3. Od Burejde, radijallahu anhu, se prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko bude učio Kur’an, podučio se njegovim propisima i postupao u skladu s njima, njegovim roditeljima bit će stavljena kruna od svjetlosti čija je svjetlost kao svjetlost sunca, i njegovim roditeljima bit će odjeveni ogrtači koji su vredniji od dunjaluka. Oni će kazati: ‘Zbog čega smo odjenuti ovim ogrtačima?’ Pa će im se kazati: ‘Zbog toga što je vaše dijete učilo Kur’an.’” Bilježi ga Hakim i ocjenjuje vjerodostojnim.

Neki učenjaci na osnovu više slabih rivajeta podižu ove hadise na stepen dobrih i prihvatljivih, međutim, činjenica je da su svi hadisi o ovome slabi kako su ih ocjenili učenjaci hadisa.
Ve billahi tevfik

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta