SIHR/UROK/LIJEČENJE

NAMAZ ZA OTKRIVANJE KO VAM PRAVI SIHR?

PITANJE: Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Jedan od učača rukje je na svom fb profilu po naslovom „Kako da otkrijete ko vam pravi sihr“ objavio način kako da se to radi.
Rezime te „metode i načina“ kako da se otkrije ko vam pravi sihr se po autoru posta sastoji u sljedećem:
1- da ima iskrenu namjeru / argumentira sa poznatim hadisom „Djela se cijene prema namjeri“
2- da svake noći prije spavanja klanja 2 (4, 6 ili 8) rekata naćnog namaza
3- na svakom rekatu da prouči nakon Bismile i Fatihe 68 ajet sure El-Ahzab: „Gospodaru moj, podaj im dvostruku patnju i prokuni ih prokletstvom velikim“ (10, 100 ili 1000 puta)
4- zatim podigne ruke nakon učenja ajeta i dovi: Gospodaru, Ti otkloni ovo zlo (sihr) i vrati ga onome ko mi ga je poslao.

REZULTAT: Desiće se:
– da dobijete poziv
– da osoba na koju sumnjate dolazi i nešto donosi
– da osobe koje su vam dolazile, prestanu dolaziti i prekinu svaki kontakt.

SAVJET: Da se ni na koga ne sumnja, jer sumnja je najveća laž.

Zanima me, je li ovo dozvoljeno i ispravno raditi?

ODGOVOR: Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Hvala Allahu i neka je salavat i selam na posljednjeg vjerovjesnika, a zatim:

U prvom momentu nisam smatrao potrebnim da se reaguje na ovo, međutim nakon što je ovaj status „uzeo maha, postao atrakcija i rukjaško otkrovenje“, smatram da treba reagovati.

Odgovor na propis spomenutog je sljedeći:

Nije dozvoljeno praktikovati niti širiti spomenutu metodu, ona predstavlja novotariju a vjerovanje da je ona valjana i korisna je batil (ništavno).

Dokaz za spomenuto je sljedeće:

1- Klanjanje namaza sa ovim ciljem (otkrivanja ko je napravio sihr), na spomeniti način pri čemu se uči određeni ajet nekoliko puta na svakom rekatu uz navedenu dovu, sve predstavlja čistu novotariju, jer je namaz ibadet a nije dozvoljeno klanjati namaze osim koji su nam prenešeni i pojašnjeni u vjerodostojnom sunnetu. Ovakav namaz ne postoji u sunnetu, ne prenose ga ashabi niti selef ummeta, a nije mi poznato da je neko od uleme o sličnom govorio.

2- Ova metoda otkrivanja ko je napravio sihr se oslanja na djelovanje džina i njihovo obavještavanje, jer sigurno nije propisani način niti keramet, zato treba znati i imati u vidu da džini mnogo lažu, vole da siju nered i razdor, tj. na njihovo djelovanje se ne može oslanjati i pouzdati. Pa tako ne može biti siguran niti pouzdan metod na koji se opsihreni može osloniti.

3- Ovaj metod sadrži u sebi mnoge kontradiktornosti i nesuvislosti:

– autor spominje na početku iskren nijet, a metod za otkrivanje ko je napravio sihr nije ibadet niti propisano djelo za koje treba nijet, što je apsurdno

– ovaj namaz se klanja da bi se otkrilo ko je napravio sihr, a onda autor na kraju kaže, nakon što se dese neke „čudne stvari“, da ni na koga ne treba sumnjati, jer je sumnja najveća laž, što je kontradiktorno: zašto radiš sve ovo ako ne treba ni na koga sumnjati

– spomenuti 68. ajet sure El-Ahzab govori o zahtjevu kojeg će stanovnici Džehennema tražiti od Gospodara prema svojim prvacima i predvodnicima koje su slijedili na dunjaluku, znači, nema veze sa sihrom niti džinima

4- Korist od spoznaje ko je napravio sihr i da je tačna i pouzdana nije bitna niti presudna u liječenju od sihra, sa tom informacijom (koja je nepouzdana i može biti potpuno lažna) ne možemo u praksi ni sudski ni šerijatski teretiti osobu, niti ubiti, pretući ili slično. Jedina korist nje je da se čuvamo od te osobe i prekinemo kontakt, ali je ta informacija nepozdana.

5- Ako bi autor tvrdio da je ovaj metod praksa među učačima rukje potvrdila, odgovor je da nije dozvoljeno uvoditi novotariju novog namaza u specifičnom obliku koji se peporučuje javno za otkrivanje spomenutog.

6- Ovo otvara vrata širenju smutnji, razdora i mržnje među rodbinom i komšijama oslanjajući se na ovako nepouzdan i šerijatski zabranjen način otkrivanja ko pravi sihr.

Prema tome, ovaj metod je zabranjen i predstavlja novotariju zbog gore spomenutog te kao takvog ga nije dozvoljeno širiti niti preporučivati.

Ono što se može preporučiti u ovom kontekstu je da opsihreni dovi Uzvišenom da ga izliječio od sihra i sačuva od zla sihrbaza, jer je dova propisana, i da dovi da se zlo sihra i sihrbaza vrati na njega samog, jer je dova mazluma dozvoljena.

Ve billahi tevfik.

Povezani članci

Back to top button

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta